Zakończył się drugi etap doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. "NOWA JAKOŚC EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

We wtorek 28 kwietnia br. odbyło się czwarte, ostatnie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia tworzonej przez 25 dyrektorów/wicedyrektorów szkół i przedszkoli powiatu świdnickiego (gmin: Świdnik, Trawniki, Mełgiew, Piaski, Rybczewice). Spotkanie otworzyła Pani Iwona Król - Koordynator Projektu, która podziękowała dyrektorom za udział w spotkaniach bezpośrednich i zaangażowanie w działania sieci.

W ramach projektu edukacyjnego "Misiowe Przedszkole odkrywa Świdnik" w piątek 24 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego gościły dzieci z Przedszkola nr 4 w Świdniku. Spotkały się ze starostą Dariuszem Kołodziejczykiem, wicestarostą Waldemarem Białowąsem, członkami zarządu powiatu: Magdaleną Narodowiec i Jakubem Osiną, zobaczyły pracę Wydziałów Komunikacji oraz Budownictwa i Geodezji. Projekt edukacyjny jest realizowany w ramach projektu "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli", projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia (18.12.2014 r. i 08.01.2015 r.) organizowanych w ramach projektu pn. "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół nauczyciele ze szkół i przedszkoli powiatu świdnickiego zespołowo poszukiwali sposobów zachęcania uczniów do czytania. Spotkania poprowadziła Pani Małgorzata Małyska, nauczyciel konsultant w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, edukator oświaty, trener efektywnego i inteligentnego uczenia, autor publikacji dydaktycznych.

"Autoprezentacja i wystąpienia publiczne"- to temat drugiego spotkania szkoleniowego, w którym uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli powiatu świdnickiego - członkowie sieci współpracy i samokształcenia nr 3: "Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora" zorganizowanej w ramach projektu pn. "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Dyrektorska sieć współpracy i wymiany doświadczeń spotkała się 24 listopada, aby wspólnie z ekspertem merytorycznym - Panem Jerzym Surmą - pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadry Oświatowej "AWANS", ul. Wiercieńskiego 59, 24-150 Nałęczów, pochylić się nad problematyką bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Dyrektorzy nie tylko biernie słuchali eksperta, ale dzielili się doświadczeniem i trudnościami w tym zakresie oraz formułowali pytania dotyczące praktycznych rozwiązań w określonych sytuacjach szkolnych, z którymi przychodzi im się mierzyć.

Zainaugurowany w ubiegłym roku szkolnym pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli wkroczył w drugi etap działań.

Celem pilotażu realizowanego przez samorządy powiatowe jest praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Realizacja projektu polega na prowadzeniu doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, przy czym doskonalenie to obejmuje działaniami cały proces począwszy od diagnozy potrzeb, poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań.