Spotkanie uczestników sieci: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”

W ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia (18.12.2014 r. i 08.01.2015 r.) organizowanych w ramach projektu pn. "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół nauczyciele ze szkół i przedszkoli powiatu świdnickiego zespołowo poszukiwali sposobów zachęcania uczniów do czytania. Spotkania poprowadziła Pani Małgorzata Małyska, nauczyciel konsultant w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, edukator oświaty, trener efektywnego i inteligentnego uczenia, autor publikacji dydaktycznych.

W myśl stanowiska, iż cała nauka opiera się na umiejętności czytania, pierwsze spotkanie z ekspertem poświęcone było budowaniu zainteresowania czytaniem. W związku z czym, uczestnicy sieci przeszli w stan uczenia się. Czytanie Miłosza z wykorzystaniem technik "Edukacji przez ruch" (systemu Doroty Dziamskiej), antycypacji, pytań, wizualizacji oraz tworzenia tekstu (plastycznego) o tekście literackim dało pożądany efekt - czytelniczą konkretyzację Drogi ze zbioru Świat - poema naiwne. Czytanie wymagało niestandardowej aktywności: przewidywania, zgadywania, "wydobywania z głowy", malowania, nazywania... . Psychologiczne podejście w uczeniu czytania oraz ćwiczenia wzmacniające aspekt semantyczny z zastosowaniem technik twórczego myślenia zaowocowały swoistym novum w dotychczasowym rytuale czytania literatury. Otóż, organizacja wspólnego czytania bez zapowiedzi "przeczytaj" okazała się istotnym krokiem do rodzenia zainteresowania czytaniem.
Tematem drugiego spotkania z ekspertem było wykorzystanie mediów do kształtowania kultury czytelniczej młodego pokolenia. Nauczyciele wspólnie dokonali analizy zasobów środków społecznego komunikowania, przydatnych w kształtowaniu kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Przekonanie, że szybkie czytanie to dobre czytanie zainspirowało uczestników sieci do wykorzystania, dostępnych w Internecie technik szybkiego czytania. Interesującą propozycją okazał się podręcznik internetowy "Włącz Polskę!" (www.wlaczpolske.pl) jako niezwykle przydatne narzędzie, pozwalające tworzyć zindywidualizowane zestawy treści dla uczniów szkół polskich na całym świecie. Po czym, na przykładzie scenariusza lekcji z wykorzystaniem książek i filmów Andrzeja Maleszki pod wspólnym tytułem Magiczne Drzewo nauczyciele doskonalili swój warsztat pracy w zakresie treningu umiejętności czytania uczniów w aspektach semantycznym i krytyczno-twórczym. Ta nietuzinkowa propozycja zajęć dydaktycznych zainicjowała dyskusję na temat wyzwań, stojących przed nauczycielem w obliczu współczesnego rynku książki dziecięcej i młodzieżowej.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkań oraz rysunków wykonanych przez uczestników sieci na pierwszym spotkaniu.

 

Joanna Soboń
Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

logotypy 12 2311 4zdj 2zdj 766 2