Zapraszamy do korzystania z nowopowstałej siłowni "pod chmurką".
Mieszkańcy Piask i okolic lubiący aktywny wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu mogą już korzystać z nowopowstałej, ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej. Zlokalizowana przy Zespole Szkół w Piaskach, przy ulicy Partyzantów 19 siłownia to najnowsza inwestycja Powiatu Świdnickiego.

Dnia 8 grudnia 2014 r. został podpisany protokół odbioru ww. inwestycji zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 "Leader", działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Celem projektu pn. "Siłownia zewnętrzna w Piaskach – miejsce aktywnego wypoczynku" jest udostępnienie mieszkańcom terenu objętego zasięgiem Lokalnej Grupy Działania "Dolina Giełczwi" infrastruktury rekreacyjnej w postaci siłowni na świeżym powietrzu.

Całkowity koszt budowy to 64 365,90 zł, z czego kwotę 41 864,00 zł pokryło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś wkład własny Powiatu Świdnickiego wyniósł 22 501,90 zł. Umowa przyznania pomocy finansowej zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Świdnickim podpisana została w dniu 4 września 2014 roku w Lublinie.

Siłownia posiada 14 stanowisk, w tym m.in. biegacz z orbitrekiem, twister z wahadłem, koła Tai Chi (małe i duże), wioślarz i prasa nożna, ławka i prostownik pleców, drabinka i podciąg nóg, urządzenie do wyciągu górnego i wyciskania siedząc. W skład infrastruktury siłowni wchodzą też ławka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Oprócz urządzeń wchodzących w skład siłowni odpowiednio przygotowano nawierzchnię, m.in. poprzez wzmocnienie jej geokratami.

Siłownia "pod chmurką" to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla osób w każdym wieku. To ciekawe miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, gdzie aktywność sportową połączyć można z rozmową, nawiązywaniem kontaktów i podtrzymywaniem relacji międzyludzkich. Obiekt jest ogólnodostępny i wolny od opłat, co umożliwi trening różnych grup społecznych i wiekowych.

Poniżej zamieszczamy regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej:
Regulamin

Logo prow 1