Tu znajduje się opis dwóch oznakowanych tras pieszych przebiegających przez teren Powiatu wyznaczonych przez PTTK Lublin.

Zielony "Szlak Partyzancki"
biegnie z miejscowości Mełgiew szosą do kompleksu leśnego "Mełgiew" - Wierzchowiska II kompleks "Wierzchowiska" - Majdan Mętowski kompleks "Skrzynice" - Mętów uroczysko "Dąbrowa" - do Zalewu Zemborzyckiego, a następnie do leśniczówki. Na terenie powiatu świdnickiego zaczyna się od południowo - zachodniego skraju rezerwatu leśnego Wierzchowiska, potem biegnie wzdłuż tego rezerwatu na północ, potem Wierzchowiska, Podzamcze do Mełgwi i liczy około 20 km.

 

Czerwony "Szlak Wyżynny"
biegnie przez gminę Wojciechów uroczysko "Radawiec Wielki" - gmine Jastków i rzeką Czechówką - miasto Lublin i do Muzeum na Majdanku - Abramowice - Kalinówka - do kompleksu "Wierzchowiska" gdzie łączy się ze szlakiem zielonym. Na obszarze terenu świdnickiego zaczyna się od północno - zachodniego skraju Rezerwatu leśnego Wierzchowiska i przebiega on przez Bystrzejowice, Piaski, Biskupice, Trawniki i liczy około 30 km.