INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
21-040 Świdnik, ul. Piasecka 240
tel. 751 57 71 (72), fax. 751 57 73
Dyrektor: Janusz Kukiełka
web: www.dpsswidnik.pl
e-mail: info@dpsswidnik.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach
21-065 Rybczewice Drugie, Wygnanowice 40a
tel. 585 40 63, fax. 585 48 09
Dyrektor: Dorota Zybała
web:www.dpswygnanowice.pl
e-mail: dpswygnanowice@interia.pl

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie
21-007 Mełgiew, Krzesimów 77
tel. 467 05 41, fax 467 05 40
Dyrektor: Ewa Pietrzyk
e-mail: dpsk@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
21-040 Świdnik, ul. Elizy Orzeszkowej 4
tel. 81 751 54 32, 693 255 554
Dyrektor: Żaneta Adamek
web: www.pcpr-swidnik.pl
e-mail: kancelaria@pcpr-swidnik.pl

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Stacja Świdnik II"
21-040 Świdnik, ul. Kolejowa 5
tel./fax 81 44 45 082
Kierownik: Małgorzata Mądry
web: www.stacjaswidnik.pl
e-mail: stacjaswidnik@wp.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
21-040 Świdnik, ul. Kolejowa 5
tel./fax 81 467 00 77
Kierownik: Małgorzata Mądry
web: www.oikswidnik.pl
email: oik.swidnik@wp.pl

Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną NASZ DOM
21-065 Rybczewice, Rybczewice Drugie 83A
Dyrektor: Małgorzata Gigilewicz
tel. 81 585 40 81
e-mail: naszdomrybczewice@wp.pl

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik
Dyrektor: lek. med. Jacek Kamiński
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: lek. med. Barbara Stefaniak – Klimek
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy - Elżbieta Romańska-Nowik
tel. 81 751 42 15 fax. 81 751 40 13
e-mail sekretariat: sekretariat@spzozswidnik.pl
www.spzozswidnik.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku

Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
Dyrektor: Włodzimierz Radek
tel. 81 461 35 07 tel. 81 461 35 22 tel. 81 461 35 07 fax. 81 468 53 33
e-mail: lusw@praca.gov.pl
web: www.swidnik.praca.gov.pl

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU ŚWIDNICKIEGO 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świdniku

ul. Kościuszki 8 21-040 Świdnik tel./fax: 81 759 10 78
e-mail: zk.swidnik@psouu.org.pl
web: www.swidnik.psouu.org.pl

Stowarzyszenie Integracji Społecznej w Świdniku

ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew
tel. 81 467 06 11
e-mail: wtz_swidnik@wp.pl
web: www.wtzsis.org.pl