DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik
tel. 751 57 71 (72), fax. 751 57 73
Dyrektor: Janusz Kukiełka
Adres strony internetowej www.dpsswidnik.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach
Wygnanowice 40a, 21-065 Rybczewice Drugie
tel. 585 40 63, fax. 585 48 09
Dyrektor: Dorota Zybała

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie
21-007 Mełgiew
tel. 467 05 41, fax 467 05 40
Dyrektor: Ewa Pietrzyk

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku
ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik
tel. 81 751 42 15, fax. 81 751 40 13
e-mail (do sekretariatu): sekretariat@spzozswidnik.pl
Dyrektor: Andrzej Kowalski (pełniący obowiązki)
Adres strony internetowej www.spzozswidnik.pl

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PLACÓWKI OŚWIATOWE

I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku
ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 751 57 14, fax 81 751 57 13
Dyrektor: Tomasz Król
Adres strony internetowej www.1lo.swidnik.pl

Zespół Szkół w Piaskach
ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski
tel. 582 10 01, fax 582 11 23
Dyrektor: Katarzyna Król
Adres strony internetowej www.zspiaski.pl

Zespół Szkół nr 1 w Świdniku
ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik
tel./fax. 81 751 23 94
Dyrektor: Krzysztof Banaszek
Adres strony internetowej www.zsnorwid.swidnik.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych
21-050 Piaski
tel. 584 72 00, fax. 584 72 01
Dyrektor: Iwona Jarecka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku
ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik
tel./fax 81 468 89 45
Dyrektor: Elżbieta Krupa

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71, fax 81 759 11 53,
księgowość 81 468 78 32
Internat - tel. 751 61 10
Dyrektor: Bogdan Błaszczuk
Adres strony internetowej www.portal.pcez.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku
ul. Norwida 2a, 21-040 Świdnik
tel. 81 751 52 36, fax 81 759 15 10
Dyrektor: Dariusz Szałaj

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku
ul. Wyszyńskiego 12, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 53 00, fax 81 468 53 33
Dyrektor: Włodzimierz Radek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
ul. Orzeszkowej 16, 21-040 Świdnik
tel. 81 751 54 33
Dyrektor: Żaneta Adamek

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Stacja Świdnik II"
21-040 Świdnik, ul. Kolejowa 5
Tel./fax 81 44 45 082
Kierownik: Małgorzata Mądry

Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną NASZ DOM
Rybczewice Drugie 83A
21-065 Rybczewice
p.o. Dyrektora: Małgorzata Gigilewicz

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
21-040 Świdnik, ul. Kolejowa 5
Tel./fax 81 467 00 77
email: oik.swidnik@wp.pl
Kierownik: Małgorzata Mądry

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻ

Komenda Powiatowa Policji
Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
tel. kontaktowy 81 74 94 210
tel. alarmowy 997 lub 112
fax 0-81 74 94 244

Komendant Powiatowy Policji: Zbigniew Oleszczuk

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Al. Lotników Polskich 2, 21-040 Świdnik

Powiatowe Stanowisko Kierowania (czynny 24h/dobę):
tel. alarmowe: 998, 112
tel. 81 745-55-80, 0-81 759-14-07
tel. 603-398-998
fax. 81 745-55-81
Adres strony internetowej www.straz.swidnik.pl

Sekretariat (czynny w dni powszednie od 7:30 do 15:30)
tel. 81 745-55-90,
fax. 81 745-55-82

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej: Grzegorz Widz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
tel. / fax. 81 468-70-25
e-mail: swidnik.piw@wiw.lublin.pl
Adres strony internetowej: www.piwswidnik.pl.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku: Renata Myka-Kuna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdniku
Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 745-56-10
fax. 81 468-70-20
e-mail: psse.swidnik@pis.gov.pl
Adres strony internetowej: www.psseswidnik.pis.gov.pl

Telefon alarmowy
Tylko w sytuacjach kryzysowych! 516 052 231

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku: Monika Krzyszczak

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
tel. / fax. 81 468-70-78
Adres strony internetowej: www.swidnik.pinb.pl

Powiatowy Inspektor Budowlany w Świdniku: Mirosław Łuciuk