Rozbudowa drogi Gardzienice - Fajsławice

INFORMACJA O PLANOWEJ DO REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWEJ
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2116 L Gardzienice – Fajsławice”

Inwestycja drogowa pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2116 L Gardzienice – Fajsławice” jest częścią projektu o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze wszystkimi powiatami województwa lubelskiego.

KROKI MILOWE:
Procedura przetargowa: I kwartał 2018 r.
Okres realizacji inwestycji drogowej na terenie powiatu świdnickiego: II i III kwartał 2018 r.
Zakończenie i odbiór robót: III kwartał 2018 r.

W załączeniu przedstawiamy wyciąg z dokumentacji technicznejOPIS TECHNICZNY .PDF

LOKALIZACJA INWESTYCJI W POWIECIE - MAPA

STAN DROGI PRZEZ REALIZACJĄ INWESTYCJI:Szczegółowych informacji na temat inwestycji udziela:
- w zakresie robót drogowych: Wydział Infrastruktury Drogowej – tel. 81 468 70 88
- w zakresie projektu unijnego: Wydział Funduszy Zewnętrznych – tel. 81 468 70 85