Powiat Świdnicki jest organem prowadzącym następujących placówek oświatowych:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku
 2. Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
  • liceum z oddziałami integracyjnymi
  • technikum
  • szkoła policealna
  • branżowa szkoła 1 st.
 3. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku
  • technikum
  • szkoła policealna
  • ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
  • branżowa szkoła 1 st.
 4. Zespół Szkół w Piaskach
  • liceum ogólnokształcące
  • technikum
  • szkoła policealna
  • ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
  • branżowa szkoła 1 st.
 5. Zespół Szkół w Trawnikach
  • liceum ogólnokształcące
  • technikum
  • branżowa szkoła 1 st.
  • szkoła policealna
  • ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
  • przedszkole
  • szkoła podstawowa
  • szkoła przysposabiająca do pracy
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych
  • szkoła podstawowa
  • szkoła przysposabiająca do pracy
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdniku