Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Świdniku zlokalizowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdniku przy ul.Niepodległości 13, który zakresem swojego działania obejmuje pięć gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Świdnik i Trawniki.

Wydział posiada także Oddział Zamiejscowy zlokalizowany w Piaskach przy ul. Lubelskiej 80, który zasięgiem swego działania obejmuje Gminę Miejską Piaski oraz Gminę Rybczewice - w zakresie ewidencji pojazdów i kierowców.

W Wydziale Komunikacji łącznie zatrudnionych jest 13 pracowników. W tym dwie osoby w Oddziale Zamiejscowym w Piaskach.

W siedzibie Wydziału Komunikacji w Świdniku funkcjonuje system kolejkowy, który za zadanie ma usprawnić obsługę interesantów. Każdy zainteresowany, po pobraniu stosownego biletu zapraszany jest głosowo na odpowiednie stanowisko do właściwego pracownika. Miejsce w systemie kolejkowym można również zarezerwować poprzez internet.

Szczegółowe sposoby załatwienia poszczególnych spraw opisane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, gdzie każdy zainteresowany może dotrzeć po wybraniu odpowiedniego linka.

Wiele niezbędnych informacji, w tym jak należy wypełnić wnioski i formularze, zamieszczonych jest także na tablicach informacyjnych Wydziału, przy których umieszczone są specjalne zasobniki, z których zaopatrzyć się można w niezbędne formularze.

Aktualnie, w ewidencji pojazdów Wydziału Komunikacji i Transportu w Świdniku zarejestrowanych jest ponad 62 tys. pojazdów.
Średnio rocznie Wydział zamawia i wydaje ok. 9 tys. dowodów rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych.
Średnio rocznie w Wydziale rejestrowanych jest ok. 2,5 tys. pojazdów

W ewidencji kierowców zgromadzone są akta ponad 52 tys. osób uprawnionych do kierowania pojazdami.
Średnio rocznie zamawianych i wydawanych jest ok. 1,5 tys. takich uprawnień.
Poza bezpośrednią obsługą mieszkańców Wydział Komunikacji zajmuje się również sprawami związanymi z funkcjonowaniem: Stacji Kontroli Pojazdów, Ośrodków Szkolenia Kierowców, Przewozem Osób i Rzeczy

Na terenie Powiatu zarejestrowanych jest:

  • 11 Stacji Kontroli Pojazdów zatrudniających 35 diagnostów
  • 13 Ośrodków Szkolenia Kierowców zatrudniających 43 instruktorów
  • 59 Podmiotów uprawnionych do przewozów na użytek własny
  • 107 Podmiotów uprawnionych do przewozu rzeczy
  • 33 Podmioty uprawnione do przewozu osób w tym przewozy autobusowe 29.