Piotr Drabek - Naczelnik Wydziału

 tel.: (81) 468-70-70, pokój 30

Osoby prowadzące sprawy z zakresu administracyjno-budowlanej:

  • Anna Patro – pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych na terenie gmin: Mełgiew, Trawniki, tel.: (81) 468-71-11, pokój 30
  • Małgorzata Misiewicz-Kozień – pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych na terenie gmin: Piaski i Rybczewice, inwestycje związane z infrastrukturą drogową, tel.: (81) 468-70-60, pokój 30.
  • Edward Serafińczuk – pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych  gm. Świdnik, tel.: (81) 468-70-73,  pokój 32.
  • Aleksandra Furtak – zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia i pozwolenia na budowę dot. instalacji gazowych oraz pozwolenia na budowę dot. budowli na terenie powiatu, tel.: (81) 468-71-14,  pokój 31.