Piotr Drabek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Geodezji

 tel.: (81) 468-70-70, pokój 30

e-mail: referatbudownictwo@powiatswidnik.pl

Osoby prowadzące sprawy z zakresu administracyjno-budowlanej:

 • Anna Patro – pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych na terenie gmin: Mełgiew, Trawniki, tel.: (81) 468-71-11, pokój 30
 • Małgorzata Misiewicz-Kozień – pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych na terenie gmin: Piaski i Rybczewice, tel.: (81) 468-70-60, pokój 30.
 • Edward Serafińczuk – pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych  gm. Świdnik, tel.: (81) 468-70-73,  pokój 32.
 • Karolina Świerszcz – zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę tel.: (81) 468-71-14,  pokój 31.

Paweł Postek - Kierownik Referatu Geodezji

pokój 26.

e-mail: ppostek@powiatswidnik.pl

Osoby prowadzące sprawy z zakresu administracyjno-geodezyjnej:

 • Monika Tuszewska – ewidencja gruntów i budynków gm. Świdnik, tel.: (81) 468 71 07, e-mail: mtuszewska@powiatswidnik.pl, pokój 27.
 • Sylwia Grzegorzewska – ewidencja gruntów i budynków gm. Mełgiew, Rybczewice tel.: (81) 468 70 27, e-mail: sgrzegorzewska@powiatswidnik.pl, pokój 23.
 • Paulina Archała – ewidencja gruntów i budynków gm. Mełgiew, Rybczewice tel.: (81) 468 70 27, e-mail: parchala@powiatswidnik.pl, pokój 23.
 • Katarzyna Nowak - ewidencja gruntów i budynków gm. Piaski, tel.: (81) 468 70 99, e-mail: knowak@powiatswidnik.pl, pokój 22.
 • Monika Wydra – ewidencja gruntów i budynków gm. Trawniki, tel.: (81) 468 70 68, e-mail: mwydra@powiatswidnik.pl, pokój 24.
 • Robert Kulawiak, Milena Kubić, Józef Kijanek, Sylwester Hunek, Edwin Kwieciński, Tomasz Pleskot – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel.: (81) 468 71 19, pokój 29.
 • Mieczysław Gański  – zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, tel.: (81) 468 70 72, e-mail: mganski@powiatswidnik.pl, pokój 25.

Dorota Baczewska - Kierownik referatu ds. gospodarki nieruchomościami
kontakt: tel. (81) 468 70 99
e-mail: dbaczewska@powiatswidnik.pl
pokój nr 22

Aneta Chyćko, Anna Stasiak - Dec, Wojciech Jaroszewski - gospodarka nieruchomościami
kontakt: tel. (81) 468 70 99
pokój nr 22

Ewelina Malec - gospodarka nieruchomościami
kontakt: tel. (81) 468 71 15
e-mail: emalec@powiatswidnik.pl
pokój nr 18

Emilia Włodarczyk - zwroty, wywłaszczenia, odszkodowania, znoszenie współwłasności
kontakt: tel. (81) 468 70 15
e-mail: ewlodarczyk@powiatswidnik.pl
pokój nr 18

Wydział zamiejscowy

Punkt Obsługi Klienta w Piaskach - lokal naprzeciwko Wydziału Komunikacji w biurowcu przy ul. Lubelskiej 80.

Numer telefonu: (81) 524-18-08

e-mail: wbigpiaski@powiatswidnik.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek:  10.00-17.00
Wtorek:  08.00-15.00
Środa:  08.00-15.00
Czwartek:  08.00-15.00
Piątek:  08.00-15.00