Naczelnik Wydziału Budownictwa i Geodezji

Piotr Drabek tel.: (81) 468-70-70, pokój 30.

e-mail: referatbudownictwo@powiatswidnik.pl

Osoby prowadzące sprawy z zakresu administracyjno-budowlanej:

 • Podinspektor Anna Patro – pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych na terenie gmin: Mełgiew, Trawniki, tel.: (81) 468-71-11, pokój 30
 • Specjalista Małgorzata Misiewicz-Kozień – pozwolenia na budowę/zgłoszenia inwestycji związanych z  infrastrukturą drogową oraz pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych na terenie gminy Rybczewice, tel.: (81) 468-70-60, pokój 30.
 • Monika Głowacka – pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych na terenie gminy Piaski, tel.: (81) 468-71-14, pokój 31. 
 • Karolina Świerszcz – zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na budowę budowli na terenie gmin: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Trawniki, Rybczewice, tel.: (81) 468-71-14,  pokój 31.
 • Inspektor Edward Serafińczuk – pozwolenia na budowę dla obiektów kubaturowych na terenie gminy Świdnik oraz obiektów liniowych na terenie gmin: Świdnik, Mełgiew, Piaski, Trawniki, Rybczewice, tel.: (81) 468-70-73,  pokój 32.

Kierownik Referatu Geodezji

Artur Łuka

tel.: (81) 469-71-71, pokój 26.

e-mail: referatgeodezja@powiatswidnik.pl

Osoby prowadzące sprawy z zakresu administracyjno-geodezyjnej:

 • Monika Tuszewska – ewidencja gruntów i budynków gm. Świdnik, tel.: (81) 468 71 07, e-mail: mtuszewska@powiatswidnik.pl, pokój 27.
 • Sylwia Grzegorzewska – ewidencja gruntów i budynków gm. Mełgiew, Rybczewice, tel.: (81) 468 70 27, e-mail: sgrzegorzewska@powiatswidnik.pl, pokój 23.
 • Katarzyna Nowak - ewidencja gruntów i budynków gm. Piaski, tel.: (81) 468 70 99, pokój 22.
 • Monika Wydra – ewidencja gruntów i budynków gm. Trawniki, tel.: (81) 468 70 68, e-mail: mwydra@powiatswidnik.pl, pokój 24.
 • Robert Kulawiak, Milena Samborska, Karol Prażmo  – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel.: (81) 468 71 19, pokój 29.
 • Mieczysław Gański  – inspektor ds. koordynacji dokumentacji projektowej, tel.: (81) 468 70 72, e-mail: mganski@powiatswidnik.pl, pokój 25.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Wojciech Jaroszewski
kontakt: tel. (81) 468 70 99
e-mail: wjaroszewski@powiatswidnik.pl
pokój nr 22

Inspektor: Janina Buksińska - gospodarowanie zasobem Powiatu Świdnickiego - regulacja stanu prawnego dróg powiatowych
kontakt: tel. (81) 468 71 16
e-mail: jbuksinska@powiatswidnik.pl
pokój nr 19

Podinspektor: Aneta Chyćko - gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa
kontakt: tel. (81) 468 71 16
e-mail: achycko@powiatswidnik.pl
pokój nr 19

Podinspektor: Ewelina Malec - gospodarowanie zasobem Powiatu Świdnickiego
kontakt: tel. (81) 468 71 16
e-mail: emalec@powiatswidnik.pl
pokój nr 19

Podinspektor: Emilia Włodarczyk - zwroty, wywłaszczenia, ograniczone prawa rzeczowe, odszkodowania
kontakt: tel. (81) 468 70 72
e-mail: ewlodarczyk@powiatswidnik.pl
pokój nr 25

Wydział zamiejscowy

Punkt Obsługi Klienta w Piaskach - lokal naprzeciwko Wydziału Komunikacji w biurowcu przy ul. Lubelskiej 80.

Numer telefonu: (81) 524-18-08

e-mail: wbigpiaski@powiatswidnik.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek:  10.00-17.00
Wtorek:  08.00-15.00
Środa:  08.00-15.00
Czwartek:  08.00-15.00
Piątek:  08.00-15.00