Powiat liczy 5 jednostek administracyjnych szczebla podstawowego, w tym jedną gminę miejską (Świdnik), jedną miejsko-wiejską (Piaski) oraz trzy gminy wiejskie (Mełgiew, Rybczewice i Trawniki).

Pod względem powierzchni Powiat Świdnicki jest najmniejszy w województwie lubelskim. Jego powierzchnia wynosi 468,3 km2.
Podstawowe informacje na temat gmin leżących na terenie Powiatu Świdnickiego dostępne są po kliknięciu wybranej gminy na poniższej interaktywnej mapie:

 
Miasta 2
Gminy miejskie 1
Gminy miejsko-wiejskie 1
Liczba miejscowości wiejskich 87
Sołectwa 86
Powierzchnia powiatu ogółem 468,3 km2
Liczba mieszkańców 70 424 (31.12.2019 r.)

 

Powiat Świdnicki położony jest w centralnej części województwa lubelskiego. Graniczy z powiatami: lubelskim (grodzkim), lubelskim (ziemskim), łęczyńskim, chełmskim i krasnostawskim. Stolica powiatu – Świdnik, położona jest 10 km na wschód od Lublina, przy trasie międzynarodowej Warszaw – Kijów, Warszawa – Lwów. Powiat Świdnicki położony jest w odległości ok. 70 km od przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią.