Powiat liczy 5 jednostek administracyjnych szczebla podstawowego, w tym jedną gminę miejską (Świdnik), jedną miejsko-wiejską (Piaski) oraz trzy gminy wiejskie (Mełgiew, Rybczewice i Trawniki).

Pod względem powierzchni Powiat Świdnicki jest najmniejszy w województwie lubelskim. Jego powierzchnia wynosi 468,3 km2.
Podstawowe informacje na temat gmin leżących na terenie Powiatu Świdnickiego dostępne są po kliknięciu wybranej gminy na poniższej interaktywnej mapie:

 
Miasta 2
Gminy miejskie 1
Gminy miejsko-wiejskie 1
Liczba miejscowości wiejskich 87
Sołectwa 86
Powierzchnia powiatu ogółem 468,3 km2
Liczba mieszkańców 72750 (31.12.2014 r.)
Liczba kobiet 37815 (31.12.2014 r.)
Liczba mężczyzn 34935 (31.12.2014 r.)
Długość dróg powiatowych ogółem  207,270 km

 

Powiat Świdnicki położony jest w centralnej części województwa lubelskiego. Graniczy z powiatami: lubelskim (grodzkim), lubelskim (ziemskim), łęczyńskim, chełmskim i krasnostawskim. Stolica powiatu – Świdnik, położona jest 10 km na wschód od Lublina, przy trasie międzynarodowej Warszaw – Kijów, Warszawa – Lwów. Powiat Świdnicki położony jest w odległości ok. 70 km od przejść granicznych z Ukrainą i Białorusią.