Inne zabytki

Tu znajduje się wykaz obiektów dziedzictwa kulturowego, nie wpisane do rejestru zabytków ale cenne i warte prezentacji.

ŚWIDNIK

 • zespół dworca kolejowego, wybudowany w 1905r.
 • wille i domy drewniane wznoszone w latach 1900-1920 przy ul. Koło, Kruczkowskiego, Leśnej, Partyzantów, Spacerowej, Świerkowej, Wojska Polskiego, Zielonej

Gmina PIASKI

Piaski - zabytkowy układ urbanistyczny

 • dom ludowy murowany, wybudowany na pocz. XXw.,
 • domy murowane i drewniane wznoszone od 1. poł. XIXw. do lat 30. XXw.,
 • zespoły młynów z lat 20. XXw.,
 • wiatrak holenderski murowany, wybudowany w 1898r.,
 • elektrownia murowana z 1928r.,
 • garbarnia murowana z 1905r.,
 • mydlarnia drewniana z pocz. XXw.,

Emilianów

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od lat 70. XIXw. do lat 30. XXw.

Majdan Brzezicki

 • zagroda, dom drewniany wzniesiony w latach 30. XXw.

Wierzchowiska I

 • młyn murowany z lat 30. XXw.

Kawęczyn

 • kuźnia drewniana z ok. 1938 r.
 • zagrody, domy drewniane wznoszone od lat 20. do lat 30. XXw.

Majdan Kozic Górnych

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od lat 20. do lat 30. XXw.

Majdan Kozic Dolnych

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 40. XXw.

Majdan Kozicki

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XXw.
 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XXw.

Gardzienice II, tzw. Borek

 • spichlerz dworski nr 94, ok. 1908 r.,
 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XXw.

Giełczew

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XXw.

Kozice Dolne

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od lat 80. XIXw. do lat 30. XXw.

Wola Gardzienicka

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od pocz. do lat 20. XXw.

Brzezice

 • zagroda, dom drewniany wznoszone od lat 80. XIX w. do lat 30. XX w.

Brzeziczki

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od lat 80. XIXw. do lat 30. XXw.

Siedliszczki

 • budynek szkoły murowany, wybudowany w latach 30. XXw.
 • zagrody, domy drewniane wznoszone od pocz. do lat 30. XXw.

Borkowszczyzna

 • gajówka drewniana, wybudowana na początku XXw.,
 • zagrody, domy drewniane wznoszone od lat 80. XIXw. do lat 30. XXw.

Jadwisin

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od lat 20. do lat 30. XXw.

Józefów

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od pocz. do lat 40. XXw.

Kębłów (Piaski Wielkie)

 • Gorzelnia mur. z II poł. XIX w.
 • Brykieciarnia mur. z II poł. XIX w.

Marysin

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od lat 30. do lat 40. XXw.

Wierzchowiska II

 • zagroda, domy drewniane wznoszone od lat 20. do lat 30. XXw.

Gmina MEŁGIEW

Trzeszkowice

 • domy drewniane wznoszone od pocz.do lat 30. XXw.

Janowice

 • zagroda, domy drewniane wznoszone od lat 2. dekady do lat 30. XXw.,
 • mleczarnia murowana z 1920r.

Janówek

 • zagrody wnoszone od 2. dekady do lat 30. XXw.

Józefów

 • domy drewniane wznoszone od lat 20. do lat 30. XXw.,

Krzesimów II

 • zagroda, domy drewniane wznoszone od 2. dekady do lat 30. XXw.,

Mełgiew

 • zajazd wybudowany zapewne w 1. poł. XIX w., przebudowany,
 • domy drewniane wznoszone od 2. dekady do lat 30. XX w.

Minkowice

 • Dworzec kolejowy z końca XIX w. (wpisany do rejestru zabytków)- obejmuje drewniany dworzec oraz drewnianą dróżniczkę.
 • obora folwarczna murowana z 1912r.
 • domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 20. XXw.

Krępiec I

 • zagroda, domy drewniane wznoszone od 2. dekady do lat 30. XXw.,

Krępiec II

 • Poza tym w Krępcu można oglądać również zagrodę i domy drewniane wznoszone od 2. dekady do lat 30. XXw.

Dominów

 • domy drewniane wznoszone od lat 70. XIXw. do lat 30. XXw.

Nowy Krępiec

 • zagroda i dom drewniany z lat 20. XXw.

Gmina RYBCZEWICE

Izdebno

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XXw.

Izdebno Kolonia

 • domy drewniane wznoszone od pocz. do lat 30. XXw.

Stryjno II

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XXw.,

Stryjno Kolonia

 • zagroda z 1925r.

Rybczewice I

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XXw.

Stryjno I

 • domy drewniane wznoszone od pocz. do lat 30. XXw.

Rybczewice II

 • budynek szkoły murowany, wybudowany ok. 1920r.,
 • domy drewniane wznoszone w latach 30. XXw.

Bazar

 • domy drewniane wznoszone od k. XVIIIw. do lat 20. XXw.

Częstoborowice

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XXw.

Pilaszkowice I

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od 4. ćw. XIXw. do lat 30. XXw.

Pilaszkowice II

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XXw.

Wygnanowice

 • domy murowane z lat 20. XXw.,
 • młyn wodny drewniany z ok. 1900r.

Zygmuntów

 • zagrody, domy drewniane wznoszone od 2. dek. do lat 40. XXw.

Gmina TRAWNIKI

Biskupice

 • zabytkowy układ urbanistyczny z XV w.,
 • budynek szkoły murowany z lat 30. XX w.,
 • karczmy murowane z lat 80. XIX w. i z ok. 1914 r.,
 • domy murowane i drewniane, zagrody wznoszone od lat 80. XIX w. do lat 30. XX w. przy ulicy Cmentarnej, Miłej, Ogrodowej Piłsudskiego, Podwal, Polnej, Rynku, Wiejskiej, Zacisze,
 • młyny murowane z lat 20. XX w.,
 • kuźnia murowana z lat 20. XX w.

Dorochucza

 • karczma murowana z poł. XIX w. (wpisany do rejestru zabytków),
 • zagroda, domy drewniane wznoszone od lat 80. XIXw. do lat 30. XX w.,

Ewopole

 • domy drewniane wznoszone od pocz. do lat 30. XX w.

Oleśniki

 • budynek szkoły murowany, wybudowany w latach 30. XX w.,
 • strażnica pożarna murowana z pocz. XX w.,
 • zagroda, domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XX w.

Pełczyn

 • domy drewniane wznoszone w latach 20. XX w.

Siostrzytów

 • budynek szkoły murowany, wybudowany ok. 1914 r.
 • domy drewniane wznoszone od k. XIX w. do lat 30. XX w.

Struża

 • domy drewniane wznoszone od k. XIX w. do lat 30. XX w.

Trawniki

 • zespół dworca kolejowego wzniesiony od 1910r. dl lat 20. XX w.
 • domy drewniane wznoszone od k. XIXw. do lat 30. XX w.
 • zespół cukrowni wzniesiony od pocz. 1935 r.
 • kuźnia murowana z 1914 r.