Poniżej znajduje się wykaz obiektów historycznych: grobów, cmentarzy, pomników, krzyży.

Gmina PIASKI

 • Cmentarz parafialny

Kawęczyn

 • Cmentarz parafialny - pomnik polskich żołnierzy poległych w II wojnie światowej oraz jeńców zamordowanych przez Niemców.

Gardzienice

 • Cmentarz z I wojny światowej

Kolonia Siedliszczki

 • Cmentarz z I i II wojny światowej

Bystrzejowice

 • Tablica na szkole ku czci poległych za wolność Ojczyzny oraz pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-45.

Wola Piasecka

 • Mogiła Nieznanego Żołnierza z 1944 r.
 • Pomnik ku czci pamięci poległych w 1920 r.
 • Grób - płyta cementowa - samotna mogiła lotnika polskiego z 1943 r.

Gmina MEŁGIEW

 • Pomnik bohaterom poległym w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-45, ul. Partyzancka 42
 • Pomnik na kopcu usypany ok. 1863 r. z okazji przejazdu przez Mełgiew Tadeusza Kościuszki.

Krępiec

 • Pomnik z krzyżem ku czci pomordowanych przez Niemców w 1941 r. /wykaz nazwisk/
 • w lesie - Pomnik ku czci wymordowanych przez hitlerowców w latach 1941-44 ok. 30 tys. Polaków, Żydów, Rosjan i obywateli innych narodowości, przywiezionych z obozu zagłady na Majdanku.

Minkowice

 • przy lesie - Grób ziemny Bolesława Zalewskiego Żołnierza Polskiego poległego w obronie Ojczyzny w 1944 r.
 • w lesie - Pomnik Wojownikom Niepodległości w roku 1863

Jacków

 • Grób Nieznanego Żołnierza poległego we wrześniu 1939 r.

Podzamcze

 • przy torach kolejowych - Grób Żołnierza Polskiego Jana Szczechowskiego poległego w 1939 r.

Krzesimów

 • Cmentarz wojenny żołnierzy Austro-Węgier i Rosji poległych w 1915 r.
 • Kopiec i obelisk poświęcony pamięci więźniów politycznych, żołnierzy, organizacji niepodległościowych, walczących o wolną Polskę, więzionych i zamordowanych w obozie NKWD i UB w Krzesimowie w latach 1944-45.

Gmina TRAWNIKI

 • Cmentarz wojenny powst. ok. 1916 r. z czasów I i II wojny światowej
 • Pomnik upamiętniający pomordowanych przez hitlerowców w obozie Trawniki
 • Las "Dąbrowa" - pomnik nagrobny członków polskiego ruchu oporu i żołnierzy Armii Radzieckiej wymordowanych przez hitlerowców w 1942 r.

Biskupice

 • Cmentarz parafialny: (w granicach muru kamiennego odgradzającego starszą część wpisany do rejestru zabytków) i cmentarz żydowski tzw. "Baca Góra" (wpisany do rejestru zabytków)
 • Pomnik poświęcony żołnierzom AK walczącym o wolną i niepodległa Polskę
 • Kaplica grobowa Popławskich murowana z k. XIXw.,
 • Kaplica grobowa Radzimińskich murowana z 1832r.,
 • Pomnik poświęcony żołnierzom AK walczącym o wolną i niepodległa Polskę

Pełczyn

 • Las "Borek" - mogiła zbiorowa ofiar 60 tragicznie zmarłych dzieci zamojszczyzny transportowanych do obozu zagłady zimą 1941 r.

Gmina RYBCZEWICE

 • Cmentarz wojenny powst. w II poł. 1915 r. po walkach stoczonych w okresie 01.07 - 03.08.1915r. pomiędzy wojskami austriackimi i niemieckimi a armią rosyjską

Częstoborowice

 • Pomnik na cmentarzu parafialnym - powstał na zbiorowej mogile powstańców poległych 27 lipca 1863 r. w bitwie z Moskalami na polach Częstoborowic
 • Płyta na cmentarzu parafialnym poświęcona uczestnikowi powstania z 1863 r.
 • Kaplica grobowa Drójeckich murowana z k. XIXw.,

Izdebno

 • Cmentarz wojenny powst. po walkach stoczonych w lipcu 1914 r. pomiędzy wojskami rosyjskimi a austriackimi dowodzonymi przez gen. Auffenberga

Podizdebno

 • Obelisk - miejsce upamiętniające zbiorową mogiłę żołnierzy z czasów I wojny światowej

Zygmnuntów

 • Obelisk - miejsce upamiętniające pacyfikację mieszkańców wsi Zygmuntów

Świdnik

 • Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Konstytucji 3-go Maja
 • Trzy groby z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym przy ul. Spokojnej:
 • Cmentarz wojenny z okresu I i II wojny światowej przy ul. Mełgiewskiej.