1. Zarządzenie nr 6/18 Starosty Świdnickiego z dnia 13.02.2018 r. w sprawie powołania Koordynatora i Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku - PDF
  2. Zawiadomienie Koordynatora WPI z dnia 13.02.2018 o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku na lata 2019-2023 - PDF
  3. Uchwała nr XV/90/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury opracowywania, realizacji i ewaluacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Świdnickiego. - PDF
  4. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/90/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 26 lutego 2008 r. - PDF
  5. Załącznik do uchwały nr XL/208/2017 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 30 Listopada 2017 r. - PDF
  6. Harmonogram prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym - PDF