1. Zarządzenie nr 14/19 Starosty Świdnickiego z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania Koordynatora i Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku - PDF

  2. Zawiadomienie Koordynatora WPI z dnia 19 lutego o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku na lata 2020-2024 - PDF

  3. Uchwała nr XV/90/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury opracowywania, realizacji i ewaluacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Świdnickiego. - PDF

  4. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/90/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 26 lutego 2008 r. - PDF

  5. Załącznik do uchwały nr XVI/113/2019 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 26 listopada 2019 r. - PDF

  6. Harmonogram prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym - PDF