Projekt - Al Lotników Polskich, ul. Gen Tadeusza Góry, ul. Sportowa

Projekt pn. "Przebudowa Al. Lotników Polskich, ul. gen. Tadeusza Góry, ul. Sportowej pod kątem poprawy warunków komunikacyjnych i transportowych wokól Regionalnego Parku Przemysłowego i Portu Lotniczego Lublin w Świdniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013.

rpo lubelskie

Wartość projektu: 4 463 750,85 PLN
Wartość dofinansowania: 3 794 188,22 PLN
Partner projektu: Gmina Miejska Świdnik
Termin realizacji robót drogowych: 3 lipiec 2012 r. - 30.10.2013 r.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka (1,363 km) drogi powiatowej nr 2131 L, w przebiegu ulic: Al. Lotników Polskich, ul. gen. Tadeusza Góry i Sportowej, zlokalizowanych na terenie miejscowości Świdnik.

Przebudowa drogi obejmie w szczególności:

 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie wyrównania i wzmocnienia,
 • remont murów oporowych,
 • odtworzenie i remont chodników,
 • odnowienie zieleni w obrębie drogi,
 • przebudowa konstrukcji nawierzchni zjazdów,
 • odtworzenie i remont zatok autobusowych,
 • remont istniejącego odwodnienia drogi,
 • modernizacja istniejącego oznakowania poziomego i pionowego (zastąpienia dotychczasowych znaków znakami nowej generacji),
 • korekta geometrii skrzyżowań,
 • remont nawierzchni wjazdów do posesji i dróg pobocznych,
 • modernizacja przejść dla pieszych.

 

Roboty drogowe przy Al. Lotników Polskich
07.09.2012

Informujemy, że trwające prace przy Al. Lotników Polskich realizowane są w ramach projektu pn. "Przebudowa Al. Lotników Polskich, ul. gen. Tadeusza Góry, ul. Sportowej pod kątem poprawy warunków komunikacyjnych i transportowych wokól Regionalnego Parku Przemysłowego i Portu Lotniczego Lublin w Świdniku". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013.

 

Informacja o zamiarze realizacji inwestycji drogowej
23.02.2012

Powiat Świdnicki w Świdniku informuje o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Al. Lotników Polskich, ul. gen. Tadeusza Góry, ul. Sportowej w Świdniku pod kątem poprawy warunków komunikacyjnych i transportowych wokół Regionalnego Parku Przemysłowego i Portu Lotniczego Lublin w Świdniku”. Przedsięwzięcie zatwierdzone jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

pdf hover  Informacja w formacie .pdf