Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Rada Powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Liczbę członków zarządu określa w statucie Rada Powiatu.

Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • wykonywanie uchwał Rady Powiatu,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

W skład Zarządu Powiatu Świdnickiego wchodzą następujące osoby:

  • Dariusz Kołodziejczyk - Przewodniczący Zarządu Powiatu,
  • Waldemar Białowąs - Wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Członek Zarządu Powiatu,
  • Jakub Osina - Członek Zarządu Powiatu,
  • Magdalena Narodowiec – Członek Zarządu Powiatu
  • Leszek Czechowski - Członek Zarządu Powiatu

Władze Powiatu:

Starosta Powiatu – Dariusz Kołodziejczyk

Dariusz Kołodziejczyk

Wicestarosta – Waldemar Białowąs

Waldemar Białowąs

Etatowy Członek Zarządu Powiatu

Jakub Osina

Jakub Osina
tel. 81 468 70 75
pokój 110

Członek Zarządu Powiatu

Magdalena Narodowiec

Magdalena Narodowiec

Etatowy Członek Zarządu Powiatu

Leszek Czechowski

Leszek Czechowski
tel. 81 468 71 15
pokój 18

Sekretariat

Urszula Krzyżanowska
tel. 81 468 71 01
fax 81 468 71 12
pokój 107

e-mail: poczta@powiatswidnik.pl

Sekretarz Powiatu

Mariusz Wilk

Mariusz Wilk
tel. 81 468 70 77
pokój 105

Skarbnik Powiatu

Jan Chabros
tel. 81 468 70 82
pokój 113

Przewodniczący Rady Powiatu

Marcin Najda
dyżury w poniedziałki w godz. 16-17
Sekretariat: tel. 81 468 71 01
pokój 117

Rzecznik Prasowy Starosty

Jacek Kosierb
tel. 81 468 70 95
pokój 109
e-mail: rzecznik@powiatswidnik.pl