Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne.

Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.05.2014

Wartość projektu: 30 087 127,40

Finansowanie:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%- 25 574 058,27 zł
 • Budżetów Samorządu Terytorialnego – 15%- 4 513 069,11 zł
  rpo lubelskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Projekt jest realizowany wspólnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu trzech powiatów:

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

 • Starostwo Powiatowe w Łęcznej
 • Urząd Gminy Cyców
 • Urząd Gminy Milejów
 • Urząd Gminy Ludwin
 • Urząd Miejski w Łęcznej
 • Urząd Gminy Puchaczów
 • Urząd Gminy Spiczyn

POWIAT ŚWIDNICKI

 • Starostwo Powiatowe w Świdniku
 • Urząd Gminy Mełgiew
 • Urząd Gminy Piaski
 • Urząd Gminy Rybczewice
 • Urząd Gminy Trawniki

POWIAT WŁODAWSKI

 • Starostwo Powiatowe w Włodawie
 • Urząd Gminy Hanna
 • Urząd Gminy Wyryki
 • Urząd Gminy Stary Brus
 • Urząd Gminy Urszulin
 • Urząd Gminy Hańsk
 • Urząd Gminy Wola Uhruska
 • Urząd Gminy Włodawa

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie trzech powiatów: Łęczyńskiego, Świdnickiego i Włodawskiego oraz wchodzących w ich skład gmin, regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym sieci hot spotów (230 lokalizacji) i telecentrów (120 lokalizacji). Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich oraz innych regionów Polski i Unii Europejskiej poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatów.

Cele szczegółowe:

 • wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,
 • podniesienie poziomu atrakcyjności innowacyjnej powiatów,
 • stosowanie zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych,
 • wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu,
 • wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Spotkania z mieszkańcami podczas dożynek Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Podczas dożynek powiatowych w Siedliszczkach w gminie Piaski, które miały miejsce 02.10.2011 roku odbyła się już po raz kolejny prezentacja i promocja projektu pn.„Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”.

Konferencja inaugurująca projekt WIRTUALNE POWIATY

W dniu 5 listopada br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Świdniku odbyła się powiatowa konferencja inaugurująca projekt "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" współfinasowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Zapraszamy na Wirtualne Spotkania

W Cycowie i Mełgwi w dniu 19 października rozpoczął się cykl spotkań z mieszkańcami organizowany w ramach projektu pn "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III". W pobliżu szkół, urzędów oraz na targach zostanie zorganizowany punkt, w którym będziemy informować m.in o założeniach i efektach realizacji projektu.

Wirtualny Powiat

W dniu 8 października br. w Urszulinie odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" realizowanego przez samorządy z powiatu Łęczyńskiego, Świdnickiego i Włodawskiego w ramach, którego planowane jest budowa nowoczesnej sieci szerokopasmowej oraz zapewnienie publicznego dostępu do zasobów informacyjnych, szczególnie na obszarach wiejskich zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.