Program PHARE 2003 „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”

Program „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienie i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Powiat Świdnicki otrzymał środki na realizację 3 Przedsięwzięć w szkołach na terenie naszego powiatu:

 

  1. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1, Centrum Kształcenia Praktycznego

Tytuł projektu: „Baza Centrum Kształcenia Praktycznego jako odpowiedź na potrzeby nowoczesnego rynku pracy – zakup sprzętu dydaktycznego”

Całkowita wartość projektu wynosi 93 455,86 euro a dofinansowanie stanowi 75% tej kwoty czyli 70 091,90 euro. Celem przedsięwzięcia jest:

  • dostosowanie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i PCEZ do wymogów standardów edukacyjnych,
  • wyposażenie ośrodka edukacyjnego w związku z wdrażaniem zewnętrznych egzaminów zawodowych,
  • dostosowanie zawodów i specjalizacji do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione:

  • Wyposażenie pracowni CNC, m.in. tokarka sterowana numerycznie, pracownia symulacyjna do nauki CNC wyposażona w pulpity sterujące i pakiety programowe,
  • Wyposażenie pracowni elektrycznej, m.in. zasilacz, mierniki (cyfrowy uniwersalny, uziemień, pomiaru pętli zwarcia).
  • Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej, m.in. stoły ślusarskie z wyposażeniem, prasa hydrauliczna, chropowatościomierz, twardościomierz przenośny, średnicówki mikrometryczne, wiertarki.
  • Wyposażenie multimedialne: komputer z wyposażeniem, projektor multimedialny i rzutnik pisma.

 

  1. Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski

Tytuł projektu: „Z profesjonalnym przygotowaniem w przyszłość- zakup sprzętu na wyposażenie pracowni zawodowych”

Całkowita wartość projektu wynosi 79 151,30 euro a dofinansowanie stanowi 75% tej kwoty czyli 59 363,48 euro. Celem projektu jest dostosowanie szkolnictwa zawodowego do wymogów rynku pracy poprzez wyposażenie pracowni zawodowych w praktycznie stosowane, nowoczesne układy i elementy pojazdów samochodowych oraz urządzenia do ich badania, diagnozowania i testowania. W ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione m.in.
zestawy panelowe („Oświetlenie pojazdów samochodowych”, „Sensoryka systemów pojazdowych”, „Układy zapłonowe pojazdów”), silnik benzynowy rzędowy, silnik wysokoprężny, układy kierownicze, tester diagnostyczny, zestawy komputerowe ( 22 sztuki), rzutnik multimedialny, drukarka laserowa.

 

  1. Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik

Tytuł projektu: „Kuźnia umiejętności – zakup nowoczesnego sprzętu dla Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku”

Całkowita wartość projektu 23 166,67 euro, dofinansowanie stanowi 75% tej kwoty czyli 17 375 euro. Celem projektu jest wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt co umożliwi uczniom zdobywanie wiedzy teoretycznej popartej praktyką na nowoczesnej bazie dydaktycznej w szczególności dla zawodu technik żywienia i technik handlowiec. W ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione m.in. stoliki uczniowskie ze stali nierdzewnej, zestawy komputerowe (10 sztuk), kamera cyfrowa, komputer przenośny, nagrywarka DVD, odtwarzacz i magnetowid, projektor multimedialny, zestaw nagłośniający.

Realizacja projektów objeła I i II kwartał 2006 roku.