e-mail: srodowisko@powiatswidnik.pl

 1. Danuta Rękas – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  tel. (81) 468 70 63, pokój nr. 16
 2. Beata Konieczniak – Inspektor ds. geologii i ochrony gruntów rolnych
  tel. (81) 468 71 09, pokój nr. 14
 3. Renata Adamek – Inspektor ds. ochrony przyrody i rybactwa śródlądowego
  tel. (81) 468 71 09, pokój nr. 14
 4. Łukasz Stefaniak – Specjalista ds. leśnictwa i łowiectwa
  tel. (81) 468 71 09, tel. kom. 531 607 608, pokój nr. 14
 5. Damian Harmasz – Podinspektor ds. ochrony środowiska (emisje substancji i energii do środowiska, gospodarka odpadami) i ochrony przyrody
  tel. (81) 468 70 87, pokój nr. 15