e-mail: srodowisko@powiatswidnik.pl

 1. Beata Konieczniak - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Geolog powiatowy
  tel. 81 468 71 13 (wew. 5, 3) - pokój 16
 2. Renata Adamek - Inspektor ds. ochrony przyrody i rybactwa śródlądowego
  tel. 81 468 71 13 (wew. 5, 1) - pokój 14
 3. Anna Nowakowska - Podinspektor. ds. ochrony gruntów rolnych
  tel. 81 468 71 13 (wew. 5, 1) - pokój 14
 4. Łukasz Stefaniak - Inspektor ds. leśnictwa i łowiectwa
  tel. 81 468 71 13 (wew. 5, 2) - pokój 15
 5. Damian Harmasz - Inspektor ds. ochrony środowiska (emisje substancji i energii do środowiska, gospodarka odpadami) i ochrony przyrody
  tel. 81 468 71 13 (wew. 5, 2) - pokój 15