Współpraca z Powiatem Zdołbunowskim

W dniu 28 października 2008 r. Rada Powiatu w Świdniku podjęła Uchwałę w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Zdołbunowskim na Ukrainie i Powiatem Świdnickim. W szczególności celem współpracy jest podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie ekonomiczno - handlowym, naukowo - technicznym oraz kulturalnym.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Powiatu Zdołbunowskiego: www.zdolbrada.rv.ua

Współpraca z miastem Konotop

W 2001 r. zawarte zostało Porozumienie o partnerskiej współpracy między Powiatem Świdnickim w Świdniku a miastem Konotop na Ukrainie oraz sporządzono Protokół o Partnerstwie i Współpracy Między Szkołami Polskimi w Powiecie Świdnickim  i Ukraińskimi w Mieście Konotop.
Porozumienie o partnerskiej współpracy między Powiatem Świdnickim a miastem Konotop, zawiera deklarację dotyczącą rozszerzenia handlowo - ekonomicznych, naukowo - technicznych i międzyludzkich kontaktów, stworzenia sprzyjających warunków do rozwoju demokracji i stosunków handlowych. Protokół o Partnerstwie i Współpracy Między Szkołami Polskimi w Powiecie Świdnickim i Ukraińskimi w Mieście Konotop jest dokumentem, który potwierdza wolę nawiązania współpracy między szkołami obydwu partnerów, rozwijania wzajemnych kontaktów na zasadach wzajemnego zrozumienia, wzajemnych korzyści, równorzędnego partnerstwa, dobrosąsiedztwa i przyjaźni.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej miasta Konotop: www.konotop-rada.gov.ua