rpo lubelskie

Projekt pn. "Rajd samolotowy Polska - Litwa im. Gen. Tadeusza Góry" został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działania 7.3 Współpraca międzyregionalna. Projekt został zrealizowany w partnerstwie. Partnerami projektu po stronie polskiej byli: Gmina Miejska Świdnik i Aeroklub Świdnik a rolę partnera zagranicznego pełniiła Gmina Rejonowa Soleczniki na Litwie. Całkowita wartość projektu wyniosła 388 788,12 PLN, natomiast kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 272 151,68 PLN.

Konkurs Plastyczny zakończył się sukcesem! Spośród prac nadesłanych na konkurs jury przyznało trzy nagrody główne i jedno wyróżnienie.

I nagroda: Ewelina Styrnik - S.P. Im. Jaworzniaków W Krzesimowie; opiekun: Monika Woźniak-Gołąb
II nagroda: Milena Koperska - S.P. Nr 5 Im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku; opiekun: Mariola Piętal
III nagroda: Michał Zabłotny S.P. Nr 5 Im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku; opiekun: Urszula Dolecka
Wyróżnienie: Ula Stawinoga - Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku; opiekun: Renata Szuryga

Znamy już zwycięzców Miejsko- Powiatowego Konkursu wiedzy o Generale Tadeuszu Górze, który odbył się w dniu 24.05.2010 r. Impreza zorganizowana została w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku w formie turnieju. Trzyosobowe reprezentacje szkół odpowiadały na pytania dotyczące barwnego życiorysu generała, jego lotniczej kariery i pasji.
W Konkursie startowało osiem drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu.

Informujemy, że ruszył nabór załóg, które chcą wziąć udział w Rajdzie samolotowym Polska – Litwa im. Generała Tadeusza Góry organizowanym przez Powiat Świdnicki w Świdniku, Miasto Świdnik, Rejon Solecznicki i Aeroklub Świdnik.
Zgłoszenia można składać drogą e-mailową, faksem lub pocztą (formularz zgłoszeniowy i adresy zostały dołączony do regulaminu). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Trzeba się spieszyć – termin zapisów upływa w dniu 25.05.2010 o godz. 14.00, o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany wcześniej.

W związku z dużym zainteresowaniem Miejsko - Powiatowym Konkursem Plastycznym realizowanym w ramach projektu "Rajd samolotowy Polska - Litwa im. Generała Tadeusza Góry" informujemy, że termin składania prac został przedłużony do dnia 18 maja 2010 r.

Burmistrz Świdnika - Waldemar Jakson oraz Starosta Świdnicki - Mirosław Król ogłaszają miejsko – powiatowy konkurs wiedzy poświęcony postaci generała Tadeusza Góry dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowany w ramach projektu pn. Rajd samolotowy Polska – Litwa im. Generała Tadeusza Góry współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Burmistrz Miasta Świdnik - Waldemar Jakson oraz Starosta Świdnicki - Mirosław Król ogłaszają
MIEJSKO - POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY.

Serdecznie zapraszamy uczniów w wieku klas I-VI szkoły podstawowej i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach projektu pn. Rajd samolotowy Polska – Litwa im. Generała Tadeusza Góry współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 8 lutego 2010 r. Starosta Świdnicki - Mirosław Król, Wicestarosta Świdnicki - Zbigniew Twaróg podpisali w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rajd samolotowy Polska - Litwa im. Gen. Tadeusza Góry”.

Projekt zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna i będzie realizowany w partnerstwie.

W maju przyszłego roku z inicjatywy Powiatu Świdnickiego, przy współpracy z Miastem Świdnik, Gminą Rejonową Soleczniki na Litwie i świdnickim Aeroklubem odbędzie się "Rajd samolotowy Polska - Litwa im. Generała Tadeusza Góry".

Organizacja tego typu imprezy jest doskonałą formą rozszerzenia wspólpracy międzynarodowej, ale także promocji regionu, mocno związanego z polską tradycją lotniczą, której ważnym elementem jest postać generała Góry. Mieszkający od ponad 30 lat w Świdniku Tadeusz Góra, weteran m.in. Bitwy o Anglię pokonał szybowcem w 1938 rekordowy dystans 578 km z Bezmiechowej w Bieszczadach do Solecznik na Litwie. To właśnie trasę tego legendarnego przelotu odtworzą uczestnicy rajdu.