1) Pozwolenie na budowę:

 • Wniosek o pozwolenia na budowę (PB-1). - pobierz
 • Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (PB-1). - pobierz
 • Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę – dopisanie/wykreślenie inwestora. - pobierz
 • Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. - pobierz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3). - pobierz
 • Informacje uzupełniające do wniosku na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5). - pobierz
 • Pismo o uzupełnieniu dokumentacji (wezwanie/postanowienie). - pobierz
 • Karta informacyjna. - pobierz

2) Pozwolenie na rozbiórkę:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2). - pobierz
 • Informacje uzupełniające do wniosku na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5). - pobierz

3) Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę:

 • Wniosek zgłoszenia robót budowlanych. - pobierz
 • Wniosek zgłoszenia robót budowlanych - sieci i stacje transformatorowe - pobierz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3). - pobierz
 • Karta informacyjna. - pobierz

4) Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

 • Wniosek zgłoszenia robót budowlanych (PB-4). - pobierz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3). - pobierz
 • Informacje uzupełniające do wniosku na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5). - pobierz
 • Karta informacyjna. - pobierz

5) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 • Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. - pobierz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3). - pobierz

6) Zaświadczenie o samodzielności lokalu.

 • wniosek o wydanie zaświadczenia. - pobierz