1) Pozwolenie na budowę:

 • Wniosek o pozwolenia na budowę (PB-1) - pobierz
 • Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (PB-7) - pobierz
 • Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (PB-9) - pobierz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5). - pobierz
 • Pismo o uzupełnieniu dokumentacji (wezwanie/postanowienie). - pobierz

2) Pozwolenie na rozbiórkę:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) - pobierz

3) Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę:

 • Wniosek zgłoszenia robót budowlanych (BP-2) - pobierz
 • Wniosek zgłoszenia rozbiórki (PB-4) - pobierz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz
 • Wniosek o przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (PB-11) - pobierz

4) Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

 • Wniosek zgłoszenia robót budowlanych (PB-2a) - pobierz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz
 • Wniosek o przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (PB-11) - pobierz

5) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 • Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania (PB-18) - pobierz
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz

6) Zaświadczenie o samodzielności lokalu.

 • wniosek o wydanie zaświadczenia. - pobierz