Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

Łukasz Targoński tel.: (81) 468 70 34, pokój 7

e-mail: ltargonski@powiatswidnik.pl

Wydawanie praw jazdy i świadectw kwalifikacji: tel. (81) 468 70 35, pokój 4
e-mail: komunikacja@powiatswidnik.pl

Paweł Szyba
Piotr Szuryga

Kary administracyjne: tel. (81) 468 70 35, pokój 4
e-mail: komunikacja@powiatswidnik.pl

Edyta Bałaban

Rejestracja pojazdów: tel. (81) 468 70 36,  468 70 33, pokój 12/13
e-mail: komunikacja.pojazd@powiatswidnik.pl

Agnieszka Kubić
Marzena Lichota
Katarzyna Leśny
Anna Michalska
Anna Skowronek

Komunikacja powiatowa: tel. (81) 468 70 32, pokój 4
e-mail: komunikacja.transport@powiatswidnik.pl

Stanisław Bochniarz
Monika Grzesiak

Wydział Komunikacji i Transportu - oddział zamiejscowy w Piaskach
Piaski, ul. Lubelska 80, tel. 81 582 26 05, fax. 81 582 26 04
e-mail: komunikacja.piaski@powiatswidnik.pl

Iwona Kusy