Projekt pn. "Przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. Okulickiego 13 w Świdniku" został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
Całkowita wartość projektu wynosi 667 838,30 PLN, natomiast kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 63 748,14 PLN.

Celem projektu jest poprawa dostępności społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury edukacyjnej i sportowej oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji młodzieży z terenu całego Powiatu.

W ramach projektu zrealizowano m.in. następujące zadania:

  1. Elewacja budynku szkoły,
  2. Ocieplenie stropodachu budynku szkoły,
  3. Adaptacja sal lekcyjnych na pracownie praktyczne i laboratoryjne.