rpo lubelskie

Projekt pn. "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" realizowany był w partnerstwie przez Gminę Lublin, Powiat Lubartowski, Powiat Lubelski, Powiat Łęczyński oraz Powiat Swidnicki. Celem projektu było nawiązanie współpracy z zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wykreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji. Projekt był realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013, działania 2.4 Marketing gospodarczy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji: 2008 - 2010.


Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN z czego Powiat Świdnicki 137 500,00 PLN
Wartość dotacji: 825 000,00 PLN z czego Powiat Świdnicki 103 125,00 PLN

www.lom.com.pl

katalog lomInformujemy, że jest już dostępny tegoroczny Katalog Firm wydany w ramach projektu pn. "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom".

Zainteresowanych katalogiem zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Świdniku, do pokoju 109. Katalog Firm jest podstawą organizacyjną Forum LUB-INVEST 2010, które odbędzie się w dniach 23-25 czerwiec 2010 r. w Lublinie. Jednocześnie zapraszamy firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z partnerami zagranicznymi do udziału w Forum. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 maja 2010 r.
Serdecznie zapraszamy!

Już po raz drugi Lublin będzie gościł przedsiębiorców z kraju i z zagranicy uczestniczących w Forum Inwestycyjno-Gospodarczym LUB-INVEST 2010. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu: „Lubelski Obszar Metropolitarny-Przyjazny Inwestorom” realizowanego od 2008 roku przez Gminę Lublin i cztery powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński oraz powiat świdnicki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Angielska firma Meditrox produkująca urządzenia do sterylizacji szpitali jest zainteresowana przeprowadzeniem inwestycji wartej 15 mln dolarów w Świdniku. Firma Meditrox w dniach 18-19 czerwca 2009 r. brała udział w Forum inwestycyjno – gospodarczym LUB - INVEST 2009 zorganizowanym w ramach projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Miasto Lublin, Powiat Lubartowski, Powiat Lubelski, Powiat Łęczyński oraz Powiat Świdnicki.

W dniach 18-19 czerwca 2009 r. w ramach projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazy Inwestorom" odbędzie się Forum Inwestycyjno - Gospodarcze LUB - INVEST 2009.

Partnerami projektu są: Miasto Lublin, Powiat Lubartowski, Powiat Lubelski, Powiat Łęczyński oraz Powiat Świdnicki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejksiego Funduszu Rozowju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Celem projektu jest nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wykreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji.

W dniu 24 października 2008 r. w Lublinie w Hotelu Victoria odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" realizowany w partnerstwie przez Urząd Miasta Lublin, Powiat Lubartowski, Powiat Lubelski, Powiat Łęczyński oraz Powiat Swidnicki. Celem projektu jest nawiązanie współpracy z zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wykreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji.