Konferencja otwierająca projekt Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom

W dniu 24 października 2008 r. w Lublinie w Hotelu Victoria odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" realizowany w partnerstwie przez Urząd Miasta Lublin, Powiat Lubartowski, Powiat Lubelski, Powiat Łęczyński oraz Powiat Swidnicki. Celem projektu jest nawiązanie współpracy z zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wykreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji.

 

Projekt jest realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 - 2013, działania 2.4 Marketing gospodarczy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie trwał do końca 2010 roku.

"Możemy być zielonym Kuwejtem i specjalizować się w energii odnawialnej" - powiedział Adam Wasilewski, prezydent Lublina otwierając konferencję. Strategiczne dla projektu zawiązanie partnerstwa między czterema powiatami i miastem Lublin podkreśliła Henryka Strojnowska, wicewojewoda lubelski: "To pierwszy krok, aby Lublin został metropolią. Samorządy już pokazują, że mogą i chcą współnie realizować projekty o kluczowym charakterze."

Do głównych etapów realizacji projektów należy:

  1. Opracowanie strategii promocji inwestycyjnej - identyfikacja terenów pod przyszłe inwestycje
  2. Opracowanie ofert inwestycyjnych - pozyskanie potencjalnyh inwestorów
  3. Organizacja forum inwestycyjno - gospodarczego LUB - INVEST - promocja gospodarczo - inwestycyjna regionu, poprawa wizerunku Lubelszczyzny na arenie międzynarodowej
  4. Organizacja akcji promocyjnej PRESS TOUR - poprawa wizerunku Lubelszczyzny na arenie międzynarodowej
  5. Utworzenie portalu internetowego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z interaktywną mapą terenów inwestycyjnych
  6. Publikacje i reklama w wydawnictwach o zasięgu krajowym i międzynarodowym - wzrost świadomości o możliwościach inwestowania w LOM w kraju i za granicą.

1

Adam Wasilewski - prezydent miasta Lublin, otwierający konferencję

PA240772

Marek Flasińki - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Adam Wasilewski - prezydent Miasta Lublin

PA240774

Adam Wasilewski - prezydent Miasta Lublin oraz Henryka Strojnowska - Wicewojewoda Lubelski

PA240743

Uczestnicy konferencji z ramienia Powiatu Świdnickiego: Zbigniew Twaróg - Wicestarosta Świdnicki, Michał Piotrowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju

PA240747

Konferencja: Hotel Victoria w Lublinie