Świdnik

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 67 81
fax 81 468 67 83
web: www.mok.swidnik.pl
e-mail: mok@mok.swidnik.pl

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku
ul. Piłsudskiego 6a, 21-040 Świdnik
tel. (081) 751 23 88
fax (081) 751 66 63
web: www.sdk.smswidnik.pl
e-mail: sdk11@wp.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku
ul. Króla Pole 7, 21-040 Świdnik
tel. (081) 751 68 56
fax (081) 468 70 47
web: www.psm.swidnik.pl
e-mail: sekretariat@psm.swidnik.pl

Mełgiew

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi
ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew,
tel. 81 759 77 02 wew. 220
tel. kom. 0600 354 983
web: www.gokmelgiew.pl
e-mail:
gok_melgiew@wp.pl

Piaski

Miejskie Centrum Kultury w Piaskach
ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski
tel. 81 582 10 93
fax 81 582 10 93
web: www.facebook.com/Miejskie-Centrum-Kultury-w-Piaskach-808356065912321

Trawniki

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
Trawniki 604, 21-044 Trawniki
tel. 81 585 60 38
web: www.goktrawniki.pl