Świdnik

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
ul. Wyszyńskiego 14, 21-040 Świdnik
tel. (081) 468 67 80 do 82
tel. kom. 0603 644 806
fax (081) 468 67 83
web: www.mok.swidnik.pl
e-mail: mok@mok.swidnik.pl

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku
ul. Kruczkowskiego 6a, 21-040 Świdnik
tel. (081) 751 23 88
fax (081) 751 66 63
web: sdk.smswidnik.pl/
e-mail: sdk11@wp.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku
ul. Króla Pole 5, 21-040 Świdnik
tel. (081) 751 68 56
fax (081) 468 70 47
web: psm.swidnik.pl
e-mail: sekretariat@psm.swidnik.pl

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Świdniku przy MOK
ul. Wyszyńskiego14 , 21-040 Świdnik

Mełgiew

Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi
ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew,
tel. (081) 759 77 02 wew. 220
tel. kom. 0600 354 983

Piaski

Miejskie Centrum Kultury w Piaskach
ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski
tel. (0-81) 582 10 93
fax (0-81) 582 10 93
web: www.mckpiaski.pl
e-mail: mckpiaski@o2.pl

Trawniki

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
Trawniki 604, 21-044 Trawniki
tel. (081) 585 60 38