logo ueW dniu 25 marca 2013 r. Starosta Świdnicki - Mirosław Król oraz Wicestarosta Świdnicki - Zbigniew Twaróg podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu pn. „AKTYWNI W ZAWODZIE – staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego – edycja II”. Po ubiegłorocznym sukcesie projektu „AKTYWNI W ZAWODZIE…” Powiat Świdnicki postanowił także w tym roku sięgnąć po środki finansowe, aby móc zrealizować w okresie wakacyjnym staże zawodowe dla uczniów trzech szkół zawodowych.

Całkowita wartość projektu i jednocześnie wartość dofinansowania to: 1 071 134,20 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną czterotygodniowe staże zawodowe wykraczające poza podstawę programową dla uczniów i uczennic trzech szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego, tj.: Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piaskach, Technikum w Piaskach, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trawnikach oraz doposażone zostaną pracownie/warsztaty szkolne w nowoczesny sprzęt niezbędny do teoretycznej i praktycznej nauki. Staże uczniowie odbywać będą m.in. w: Niemczech, Gdańsku, Świdniku, Piaskach, Trawnikach.

Tak jak w ubiegłej edycji, wszystkim uczniom zapewnione zostanie: stypendium stażowe, obiady, zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy, opieka, ubezpieczenie NNW oraz zestaw ubrań roboczych, a w przypadku staży wyjazdowych (zagranicznych i krajowych) dodatkowo także: transport, nocleg i pełne wyżywienie. W trakcie stażu uczniowie będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w konkretnej firmie, ze stosowanymi technikami i organizacją pracy, a także poznać standardy pracy u pracodawców zagranicznych. Udział w stażach pozwoli uczniom na rozwój praktycznych umiejętności oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Realizacja projektu potrwa do końca września 2013 r.

rpo swidnik