Trwa realizacja projektu

Trwa realizacja projektu "Bez Barier - wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim".

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w ramach projektu

Informujemy, że trwa realizacja projektu "Bez Barier " wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim".

Rekrutacja do projektu

Wraz z Liderem projektu - Stowarzyszeniem POSTIS z siedzibą w Lublinie serdecznie zapraszamy pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z obszaru Powiatu Świdnickiego do udziału w projekcie: "BEZ BARIER - wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim".