Rekrutacja do projektu

Wraz z Liderem projektu - Stowarzyszeniem POSTIS z siedzibą w Lublinie serdecznie zapraszamy pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z obszaru Powiatu Świdnickiego do udziału w projekcie: "BEZ BARIER - wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie świdnickim".

Zapewniamy:
Udział w bezpłatnych szkoleniach: "Finanse i księgowość NGO", "Pozyskiwanie funduszy przez NGO", " Skuteczna promocja działalności NGO", "Pozyskiwanie i organizowanie pracy dla wolontariuszy przez NGO", " Obowiązki i prawa NGO".

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Proponujemy:
Udział w opracowaniu Wieloletnich Programów Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Świdnickim
Udział w Grupie ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Świdnickim
Udział w Forach Integracji NGO

Okres realizacji projektu 01.01.2014 - 31.12.2014

Rekrutacja do udziału w projekcie do dnia 14 lutego.
Dokumenty do pobrania na stronie www.postis.pl, w zakładce BEZ BARIER.

Kontakt – projektbezbarier@gmail.com
tel. 81 524 39 66

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie POSTIS we współpracy z Powiatem Świdnickim
w ramach Programu Operacyjengo Kapitał Ludzki - Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

rpo lubelskie