Nowy projekt - utworzenie inkubatora lotniczego - rozpoczęty

Dnia 25 czerwca 2014 r. Pan Mirosław Król - Starosta Świdnicki, Pan Zbigniew Twaróg - Wicestarosta Świdnicki oraz Pani Monika Rycerz - Skarbnik Powiatu w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój potencjału gospodarczego Powiatu Świdnickiego poprzez utworzenie inkubatora lotniczego". Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Realizacja projektu potrwa do 30.06.2015 r.