Nowy projekt - utworzenie inkubatora lotniczego - rozpoczęty

Dnia 25 czerwca 2014 r. Pan Mirosław Król - Starosta Świdnicki, Pan Zbigniew Twaróg - Wicestarosta Świdnicki oraz Pani Monika Rycerz - Skarbnik Powiatu w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój potencjału gospodarczego Powiatu Świdnickiego poprzez utworzenie inkubatora lotniczego". Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Realizacja projektu potrwa do 30.06.2015 r.

Założeniem projektu jest wsparcie stworzenia inkubatora umożliwiającego wzmacnianie powiązań dla przedsięwzięć regionalnych oraz kampanii promocyjnych mających na celu:

 • stworzenie i promocję marki regionu oraz marek lokalnych
 • promocję województwa w kraju i za granicą ze szczególnym naciskiem na branżę techniczną w tym lotniczą, związaną z nią branżę mechatroniczną i inne kooperujące w tym zakresie.

Projekt obejmuje:

 1. Stworzenie platformy informatycznej do organizacji różnego typu wydarzeń/eventów o charakterze jednorazowym i cyklicznym np.: cykliczne spotkania członków inkubatora, konferencje, prezentacje, targi, wystawy czasowe, stałe, pokazy lotnicze, warsztaty, szkolenia, imprezy kulturalne, konkursy, wizyty studyjne, misje gospodarcze, działalność mentorska polegająca na wsparcie przez wykwalifikowanych mentorów, wymiana w ramach dobrych praktyk.
 2. Stworzenie platformy informatycznej do globalnej promocji w ramach marketingu internetowego i społecznościowego.
 3. Stworzenie banku wiedzy w celu gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji: materiałów szkoleniowych, materiałów dydaktycznych, instrukcji, regulaminów, tworzenia banku wiedzy z działalności inkubatora i organizowanych wydarzeń.
 4. Stworzenie platformy informatycznej do tworzenia powiązań kooperacyjnych pomiędzy zainteresowanymi podmiotami w ramach wsparcia tworzonego inkubatora.
 5. Konferencja naukowa pod kątem rozwoju przemysłu lotniczego, lotnictwa i ruchu lotniczego w Polsce w kontekście współpracy międzynarodowej.
 6. Konferencja mająca na celu powołanie zespołu i realizacji strategii pod kątem wydarzeń pokazów lotniczych i innych imprez towarzyszących o charakterze międzynarodowym.
 7. Wystawa poświęcona historii lotnictwa i sytuacji obecnej lotnictwa na terenie Lubelszczyzny (prezentacja na wolnostojących tablicach).
 8. Stworzenie multimedialnego punktu poświęconego historii lotnictwa i przemysłu lotniczego.
 9. Stworzenie studia graficznego nagrań dźwiękowych i filmowych do celów budowania własnej dokumentacji multimedialnej (filmy promocyjne, zwiastuny wydarzeń, relacje z wydarzeń, dokumentacja zdjęciowa projektów) i tworzenia tzw. "pigułek wiedzy" (szkolenia biznesowe, instrukcje dla modelarzy, itp.).

Logo kolor z napisem