Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Mełgiew-Kajetanówka
Zakres prac planowanych do wykonania. W ramach przebudowy drogi powiatowej wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie: wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, przebudowy odcinków chodników zlokalizowanych przy krawędzi jezdni o szerokości 2,0, budowy nowego odcinka chodnika w rejonie skrzyżowania i zatoki autobusowej o szerokości 2,0 m, wykonania poboczy gruntowych ulepszonych destruktem asfaltowym o szerokości 1,0 m. Wykonana zostanie  przebudowa obszaru skrzyżowania z drogą powiatową 2020 L w zakresie regulacji wysp kanalizujących ruch oraz obszaru skrzyżowania z drogą gminną nr 105517 L w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania. Przebudowywany odcinek drogi uzyska 4 przejścia dla pieszych oznakowane znakami aktywnymi. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz ściek uliczny wzdłuż krawędzi zatoki. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Realizacja projektu oraz rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie przyczynią się przede wszystkim do: zwiększenia przepustowości drogi, poprawy nośności nawierzchni, poprawy płynności ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu.
 Termin realizacji 9 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Całkowita wartość inwestycji:

1 769 922,30

Dofinansowanie z RFRD:

1 061 953

Wkład własny:

707 969,3 zł