W dniu 21 grudnia 1999 r. Uchwałą Rady Powiatu w Świdniku zostały uchwalone symbole samorządowe Powiatu. Symbole samorządowe stanowią wyraz wspólnoty lokalnej mieszkańców Powiatu oraz jego samorządności. Zostały ustanowione następujące symbole samorządowe Powiatu: herb, flaga, chorągiew, sztandar oraz pieczęć.

herb powiat swidnik

Herbem Powiatu jest w czerwonym polu tarczy głowa jelenia ze srebrną szyją, rogami i skrzydłami.

flaga powiat swidnik Flagę Powiatu stanowią trzy strefy, przy czym środkowa biała jest równa szerokości dwóch zewnętrznych czerwonych, pośrodku której umieszczany jest herb Powiatu.
Chorągiew Powiatu stanowi płachta barwy czerwonej z umieszczonymi pośrodku: godłem herbu Powiatu, tj. z głową jelenia z szyją, rogami i skrzydłami bez tarczy.
sztandar powiat swidnik Sztandar Powiatu składa się z dwóch płatów o wymiarach 100 x 100 cm. Na głównej, prawej stronie sztandaru barwy srebrnej, powyżej majuskulnego napisu POWIAT ŚWIDNICKI umieszczony jest herb Powiatu. Pośrodku lewego płata sztandaru barwy czerwonej umieszczone jest godło herbu Rzeczpospolitej Polskiej, z tym, że głowa orła zwrócona jest do drzewca. Płaty sztandaru obszyte są czerwonymi frędzlami. Drzewce sztandaru zwieńczone jest wykonanym w metalu herbem powiatu. W prawym dolnym rogu strony głównej oraz w lewej dolnym rogu odwrotnej może być umieszczony w skos herb województwa lubelskiego.