Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku bierze udział w pilotażowym wdrożeniu Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Projekt jzmierza do podniesienia kompetencji nauczycieli i rodziców przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie skutecznego wspomagania wszystkich uczniów w rozwoju. Wśród wielu form bezpłatnego wsparcia znajdują się m.in.: konsultacje z uznanymi ekspertami, diagnozowanie uczniów przez wybitnych lekarzy specjalistów, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia otwarte, mentoring, sieci współpracy czy doskonalenie w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Więcej informacji na stronie (LINK)