Paweł Postek - Naczelnik wydziału

pokój 26.

e-mail: ppostek@powiatswidnik.pl

Osoby prowadzące sprawy z zakresu administracyjno-geodezyjnej:

  • Monika Tuszewska, Weronika Jaworska – ewidencja gruntów i budynków gm. Świdnik, tel.: (81) 468 71 07, pokój 27.
  • Sylwia Grzegorzewska, – ewidencja gruntów i budynków gm. Mełgiew, tel.: (81) 468 70 27, pokój 23.
  • Paulina Archała – ewidencja gruntów i budynków gm. Rybczewice tel.: (81) 468 70 27, pokój 23.
  • Katarzyna Nowak - ewidencja gruntów i budynków gm. Piaski, tel.: (81) 468 70 99, pokój 22.
  • Monika Wydra – ewidencja gruntów i budynków gm. Trawniki, tel.: (81) 468 70 68, pokój 24.
  • Kinga Kalita, Milena Kubić, Żanna Stręk, Edwin Kwieciński, Józef Kiljanek, Tomasz Pleskot – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel.: (81) 468 71 19, pokój 29.
  • Mieczysław Gański  – zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, tel.: (81) 468 70 72, e-mail: mganski@powiatswidnik.pl, pokój 25.

Dorota Baczewska - Kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
kontakt: tel. (81) 468 70 99
e-mail: dbaczewska@powiatswidnik.pl
pokój nr 22

Gospodarka nieruchomościami

Aneta Chyćko
Anna Stasiak - Dec

kontakt: tel. (81) 468 70 99
pokój nr 19

Ewelina Malec
Emilia Włodarczyk
kontakt: tel. (81) 468 71 15
pokój nr 18