Paweł Postek - Naczelnik wydziału geodezji

e-mail: pawel.postek@powiatswidnik.pl
pokój 26.

Osoby prowadzące sprawy z zakresu administracyjno-geodezyjnej:

  • Monika Tuszewska, Weronika Jaworska – ewidencja gruntów i budynków gm. Świdnik, tel.: (81) 468 71 07, pokój 27.
  • Sylwia Grzegorzewska, – ewidencja gruntów i budynków gm. Mełgiew, tel.: (81) 468 70 27, pokój 23.
  • Paulina Archała – ewidencja gruntów i budynków gm. Rybczewice tel.: (81) 468 70 27, pokój 23.
  • Katarzyna Nowak - ewidencja gruntów i budynków gm. Piaski, tel.: (81) 468 70 99, pokój 22.
  • Monika Wydra – ewidencja gruntów i budynków gm. Trawniki, tel.: (81) 468 70 68, pokój 24.
  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tel.: (81) 468 71 19, pokój 29.
  • Mieczysław Gański  – zespół uzgadniania dokumentacji projektowej, tel.: (81) 468 70 72, e-mail: mganski@powiatswidnik.pl, pokój 25.

Dorota Baczewska - Naczelnik wydziału gospodarki nieruchomościami
e-mail: dbaczewska@powiatswidnik.pl
pokój nr 22

Gospodarka nieruchomościami

  • Aneta Chyćko - gospodarka nieruchomościami, pokój 19
  • Ewelina Malec - zwroty, wywłaszczenia, odszkodowania, znoszenie współwłasności, pokój 19
  • Emilia Włodarczyk - zwroty, wywłaszczenia, odszkodowania, znoszenie współwłasności, pokój 19