Wydział Finansowo - Budżetowy Starostwa Powiatowego w Świdniku informuje, iż opłaty:

 • geodezyjno - kartograficzne,
 • opłaty za dziennik budowy,
 • opłaty za kartę wędkarską,
 • opłaty za legitymację instruktorów jazdy,
 • opłaty za prawo jazdy,
 • opłaty za tablice rejestracyjne,
 • opłaty za wycofanie z eksploatacji pojazdów,
 • przejazd pojazdów uprzywilejowanych,
 • opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów,
 • opłaty za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne,
 • opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

należy uiszczać na rachunek bankowy:

Starostwo Powiatowe w Świdniku
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik
SBP Piaski o/ Świdnik 19 8689 0007 6001 3969 2000 0040

Natomiast opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa należy uiszczać na konto bankowe:
Starostwo Powiatowe w Świdniku
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik
SBP Piaski o/ Świdnik 06 8689 0007 6001 3969 2000 0080

Opłat można dokonywać bez prowizji w kasach Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach. Najbliższy starostwa oddział znajduje się w bliskiej odległości - przy ul. Skłodowskiej 2 w Świdniku (wejście od ulicy Wyszyńskiego). Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.