Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku zrealizowała w ramach ZPORR-u projekt pn. „Stworzenie informatycznej sieci usprawniającej funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego”.
Projekt pn. „Stworzenie informatycznej sieci usprawniającej funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego” został zrealizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.” Wartość inwestycji wyniosła 905 571,63 PLN a wysokość dofinansowania 423 806,58 PLN.

Celem projektu jest wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych a także poprawienie efektywności funkcjonowania straży pożarnej na terenie Powiatu Świdnickiego