Poniżej znajduje się wykaz obiektów sakralnych znajdujących się na terenie Powiatu.

Gmina Piaski

Piaski

 • kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. wybudowany w latach 1720-1745, przebudowany w XIX i XXw. z zatarciem cech stylowych,
 • późnobarokowo - neoklasycystyczna dzwonnica z 1886 r.,
 • cmentarz kościelny otoczony murem z ok. 1866r.,
 • ruiny późnobarokowo-klasycystycznego zboru kalwińskiego wybudowanego w latach 1783- 1835 z fundacji Teodora Suchodolskiego, (wpisane do rejestru zabytków),

Wierzchowiska I

 • kapliczka św. Jana Nepomucena murowana z pocz. XIXw.,

Kawęczyn

 1. zespół kościelny:
  • kościół parafialny rzymsko-katol. P.w. Św. Józefa Robotnika i Św. Antoniego, drewniany, powst. 1922-23, przeniesiony z Siedliszcza w 1936 r.
  • dzwonnica drewniana z 1931 r.
  • plebania drewniana z 1921 r.
 1. kapliczka przydrożna mur. z 1933 r.
 2. kapliczka przydrożna mur. z I ćw. XX w.

Brzeziczki

 • kapliczka przydrożna murowana z lat 20. XX w.

Gmina MEŁGIEW

Mełgiew

Zespół kościoła parafialnego (wpisany do rejestru zabytków) obejmuje:

 • "stary kościół" wzniesiony został w latach 1726-30 z fundacji Jacka Stoińskiego - lubelskiego sędziego ziemskiego, obecnie znajduje się tu organistówka i dom parafialny.
 • istniejący do dziś neogotycki kościół wybudowany w latach 1906-1910 wg projektu architekta Stefana Shyllera, we wnętrzu wyposażenie z XVIIIw. z poprzedniego kościoła,
 • dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w., restauracja dachu 1987 r.,
 • brama-kapliczka św. Jana Nepomucena z XVIII w., zamurowana i remontowana ok. 1910 r.
 • ogrodzenie starego kościoła, murowane ok. 1730 a remontowane w 1992 r. oraz ogrodzenie nowego kościoła, murowano - żeliwne z 1917 r.

Poza tym w Mełgwii można zobaczyć:

 • cmentarz parafialny z kaplicą (wpisany do rejestru zabytków), kaplica cmentarna z 1972 r. z grobowcami okolicznych właścicieli ziemskich oraz murowana kostnica z 1872r.,

Krępiec I

 • kapliczka NMP drewniana, wybudowana w 1867r.

Dominów

 • kapliczka murowana z 1867r.

Podzamcze

 • kapliczka św. Jana Nepomucena, murowana z 2 poł. XVIIIw. na osi założenia pałacowego

 

Gmina RYBCZEWICE

 Izdebno

 •  kapliczka murowana, wybudowana na pocz. XXw.

Stryjno II

 •  kapliczka murowana, wybudowana w 2 poł. XIXw.,

Rybczewice II

 • kapliczka murowana, wzniesiona na przełomie XVIII i XIXw.,

Częstoborowice

 • zespół kościoła parafialnego w Częstoborowicach z końca XVIII wieku (wpisany do rejestru zabytków)

Pilaszkowice I

 • drewniany kościół przeniesiony z parafii N.S.P. Jezusa z ulicy Kunickiego w Lublinie (wpisany do rejestru zabytków), wybudowany w latach 1933-1934 wg projektu architekta Tadeusza Witkowskiego,
 • kapliczka św. Jana Nepomucena murowana, wybudowana na przełomie XVIII i XIXw.,

Wygnanowice

 • kapliczka św. Jana Nepomucena murowana, wybudowana w k. XIXw.

Zygmuntów

 • kapliczka murowana, wybudowana z k. XIXw.

Gmina TRAWNIKI

Biskupice

 • układ urbanistyczny z XVw.,
 • zespół kościoła (wpisany do rejestru zabytków): późnobarokowy kościół par. pw. Św. Stanisława bpa, wybudowany w latach 1712-1727
 • kapliczki murowane św. Jana Nepomucena z XVIIIw. i 1. poł. XIXw.,

Dorohucza

 • kościół par. pw. Św. Judy Tadeusza (wpisany do rejestru zabytków), murowany, zbudowany w 1790r., plebania drewniana z pocz. XXw.,

Oleśniki

 • kapliczka murowana z ok. 1914r.