GMINA PIASKI

Ruiny późnobarokowo-klasycystycznego zboru kalwińskiego w Piaskach wybudowanego w latach 1783- 1835 z fundacji Teodora Suchodolskiego, w granicach dawnego cmentarza.

Zespół dworsko - parkowy z I poł. XIX w. w Wierzchowiskach:

 • murowany pałac z ok. 1850 r.
 • oficyny, stodoła, spichlerz, kuchnia, murowana kordegarda, metalowo - żelazna brama główna wzniesiona w k. XIX w., pozostałości murowanej bramy gospodarczej, pozostałości parku ze stawem założonego w XIX w.

Zespół ogrodowo - dworski w Kawęczynie:

 • dwór z ok. 1830 r.
 • czworak, spichlerz mur. z 1830r. i 1920r.
 • park z ok. 1830 r., przekształcony w XX w. wg projektu S. Celichowskiego.

Zespół pałacowo - parkowy w Gardzienicach I z początku XVII wieku rozbudowany i przekształcony - obecnie siedziba Stowarzyszenia Praktyk Teatralnych - "Gardzienice", obejmuje:

 • pałac - murowany, powst. ok. 1627 r.
 • oficyna - mur. z 1852 r.

Zespół dworsko - parkowy w Gardzienicach II, tzw. Borek - ruiny dworu z XIX w. oraz pozostałości parku krajobrazowego, również z XIX w. i alei dojazdowej, obora dworska, murowana, z 1910 r.

Zespół dworsko - parkowy w Kozicach Dolnych z XIX w.: (obecnie w użyteczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), obejmuje:

 • Dwór murowany, oficyna, spichlerz, stodoła, kordegarda z XIX w.
 • Park XVIII/XIX w.

Zespół dworsko - parkowy w Brzezicach - dwór murowany z I poł. XIX w. rozbudowany XIX/XX w. park z dojazdową aleją lipową (XVIII w.). Obecnie mieści się tu Szkoła Podstawowa. Na zespół folwarczny składa się:

 • spichlerz murowany z 1868r.
 • stodoła mur. z 1868 r.
 • stajnia mur. z 1903 r.
 • stajnia tzw. fornalska z 1924 r.
 • obora z 1924 r.
 • obora tzw. fornalska z 1924 r.
 • magazyn z ok. 1937.r
 • budynek gospodarczy z I. ćw. XX w.

GMINA RYBCZEWICE

Zespół dworsko - parkowy w Stryjnie - dwór murowany, wybudowany w 2 poł. XVIII w., rozbudowany ok. 1880r. przez architekta Kornela Gabrielskiego- w chwili obecnej Szkoła Podstawowa, oficyna z 2 poł. XIX w., stajnia z wozownią z 1 poł. XVIII w., przebudowana, park założony w 2 poł. XVIII w.

Zespół kościoła parafialnego w Częstoborowicach z końca XVIII wieku - z usytuowaną na wysokiej skarpie świątynią - sanktuarium maryjnym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła z przepięknym obrazem Matki Boskiej Zwycięskiej - patronki wielkiej viktorii wiedeńskiej Jana III Sobieskiego, we wnętrzu wyposażenie barokowe:

 • dzwonnica-brama murowana z przełomu XVIII i XIX w. z krytymi 40 - stopniowymi schodami,
 • mur cmentarny z kapliczkami z XVIII-XIX w.,
 • plebania z pocz. XX w.,
 • stajnia z oborą i spichlerzem z k. XIX w.
 • stary cmentarz parafialny w granicach ogrodzenia

Drewniany kościół w Pilaszkowicach I przeniesiony z parafii N.S.P. Jezusa z ulicy Kunickiego w Lublinie, wybudowany w latach 1933-1934 wg projektu architekta Tadeusza Witkowskiego.

Zespół dworsko - parkowy w Pilaszkowicach: dwór, spichlerz, gorzelnia, kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena, park.

Zespół dworsko - pałacowy w Wygnanowicach - dwór murowany z 1802r. - w chwili obecnej Dom Pomocy Społecznej, oficyna z pocz. XX w., park krajobrazowy założony w XIX w.

GMINA TRAWNIKI

Zespół kościoła parafialnego w Biskupicach - późnobarokowy kościół par. pw. Św. Stanisława bpa, wybudowany w latach 1712-1727 z fundacji Remigiusza Piaseckiego, we wnętrzu wyposażenie barokowe i późnobarokowe, plebania późnobarokowa z oryginalnie ukształtowanymi szczytami, wybudowana w latach 1730-1733 przez majstra Rybińskiego, drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego.

Cmentarz parafialny w Biskupicach (w granicach muru kamiennego odgradzającego starszą część).

Cmentarz żydowski w Biskupicach tzw. "Baca Góra".

Kościół par. w Dorohuczy pw. Św. Judy Tadeusza murowany, zbudowany w 1790 r., plebania drewniana z pocz. XX w.

Karczma murowana w Dorohuczy z poł. XIX w.

Dwór i pozostałości parku w Struży: dwór murowany, wybudowany ok. 1870 r., obora, spichlerz z ok. 1905r., pozostałości parku założonego w ok. 1870 r.

Pozostałości zespołu dworskiego w Trawnikach obejmują: czworak, spichlerz, młyn wodny, dom młynarza, koredgarda, pozostałości bramy, budynki wznoszone na przełomie XIX i XXw,, kaplica grobowa Bolesława Łodzia Michalskiego, park i aleja kasztanowa założone na pocz. XX w.

Cmentarz wojenny w Trawnikach powst. ok. 1916 r. z czasów I i II wojny światowej.

GMINA MEŁGIEW

Zespół dworski w Janowicach: dwór murowany z otaczającym drzewostanem, wybudowany w 2 poł. XIX w., ruina obory ze stodołą z 2 poł. XIX w., pozostałości parku założonego w k. XIX w.

Zespół pałacowo - parkowy w Krzesimowie:

 • pałac, murowany w 1 połowie XIX w., przebudowany i remontowany,
 • oficyna, murowana w 1 połowie XIX w., remont,
 • czworak, obecnie dom nr 2, murowany ok. 1920 r.,
 • obora, obecnie chlewnia, murowana , XIX/XX w.,
 • spichlerz, murowany - XIX/XX w., remontowany,
 • suszarnia chmielu, murowana - XIX/XX w.,
 • młyn wodny, potem elektryczny, obecnie nieużytkowany, murowany - 1934 r.
 • park - XIX w.

Zespół kościoła parafialnego w Mełgwi:

 • "stary kościół" - dawny kościół parafialny p. w. św. Wita; ogrodzenie starego kościoła, murowane ok. 1730 a remontowane w 1992 r.
 • istniejący do dziś neogotycki kościół wybudowany w latach 1906-1910 wg projektu architekta Stefana Shyllera, we wnętrzu wyposażenie z XVIII w. z poprzedniego kościoła, ogrodzenie nowego kościoła, murowano - żeliwne z 1917 r.
 • cmentarz dawnego kościoła parafialnego wraz z drzewostanem, otoczony murem,
 • dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w., restauracja dachu 1987 r.,
 • brama-kapliczka św. Jana Nepomucena z XVIII w., zamurowana i remontowana ok. 1910 r.

Cmentarz parafialny z kaplicą w Mełgwi.

Zespół dworsko - parkowy w Krępcu: park podworski, sadzawka, odnoga rzeki Sławek, młyn, zespół folwarczny z 2. poł. XIX w.:

 • dom robotników rolnych, murowany - 2 połowa XIX w.,
 • czworaki, obecnie domy nr: 55, 73, 82, 81, murowane 2 połowa XIX w., przebudowane,
 • obora, obecnie dom z oborą nr 8, murowany - lata 20. XX w., przebudowana,
 • obora, murowana, 2 połowa XIX w., przebudowana l. 60. XX w.,
 • zespół młyna wodnego: młyn, obecnie nieużytkowany, murowany - lata 20. XX w., dom młynarza, drewniany - ok. 1925 r., obora, murowana, ok. 1926 r., spichlerz murowano - drewniany;
 • pozostałości parku z XIX w.

Na terenie dawnego zespołu dworsko - parkowego zbudowano zalew wodny do celów wędkarskich i rekreacyjnych, modernizowany w 1991 r.

Dworzec kolejowy w Minkowicach z końca XIX w., obejmuje drewniany dworzec oraz drewnianą dróżniczkę.

Zespół pałacowo - parkowy w Podzamczu:

 • pałac, pawilon połączony z pałacem,
 • oficyna kuchenna - obecnie mieszkanie z częścią gospodarczą, murowane w 2 połowie XIX w., przebudowane,
 • fragmenty muru z bramą i furtą od strony folwarku;
 • brama oddzielona fosą od strony dziedzińca pałacowego
 • park - XVIII w., przekształcony na krajobrazowy
 • kapliczka przydrożna przed bramą wjazdową
 • oficyna - obecnie dom murowany, 2 połowa XVIII w.,
 • pozostałości ogrodzenia z bramą południową, murowane, 2 połowa XVIII w.,
 • brama główna i brama północna, murowana 1914-1922.