„Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku"

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji  uczniów i nauczycieli 4 szkół zawodowych należących do PŚ: PCEZ im. Z. P.w Świdniku (150 U i 23 N - techn. i szk.branż), ZS nr 1 im. C. K. N. w Świdniku (125 U i 15 N - techn i szk.branż.), ZS w Piaskach (125 U i 15 N techn i szk.bran) oraz ZS w Trawnikach (60 U i 14 N techn. i szk.branż) oraz dostosowanie ich kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy do 2022 r.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie w postaci:

- studiów podyplomowych dla 20 nauczycieli
- szkoleń doskonalących dla 41 nauczycieli
- kursów kwalifikacyjnych zawodowych dla 26 nauczycieli
- wizyt studyjnych na uczelniach wyższych dla 67 nauczycieli
- doposażenia pracowni zajęć praktycznych oraz utworzenie 4 pracowni doradztwa zawodowego
- kursów zawodowych dla 460 uczniów
- staży zawodowych dla uczniów u pracodawców zewnętrznych
- zajęć wyrównawczych dla uczniów

Wartość projektu: 4 744 420,45 zł
            
Projekt „Powiat  świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe


 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku realizuje projekt „Laboratoria Przyszłości”. Laboratoria Przyszłości to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki powstały przy współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ma na celu stworzenie przyjaznego oraz nowoczesnego środowiska w szkołach podstawowych, które pozwolą na realizację zajęć w sposób ciekawy i angażujący uczniów do poszerzania oraz odkrywania nowych zainteresowań. 

Został zakupiony sprzęt o łącznej wartości 30 000zł, który będzie wykorzystywany na zajęciach informatycznych (podstawy robotyki) oraz technicznych. 

Laboratoria Przyszłości – zakupiony sprzęt:

 1. Drukarka 3D – FlashForge Adventurer 4
 2. Oświetlenie do realizacji nagrań (komplet softbox oktagonalny 70 cm, świetlówka 125W, statyw)
 3. Gimbal ręczny DJI Ronin-S.C.
 4. Mikroport Kimafun – bezprzewodowy mikrofon krawatowy KM-G130-1 (nadajnik + odbiornik)
 5. Stacja lutujaco-rozlutowywująca za pomocą gorącego powietrza – moc 300W
 6. Statyw fotograficzny z głowicą kulową i funkcją monopodu
 7. Mikrokontroler – zestaw startowy Arduino
 8. Aparat Sony Cyber-shot
 9. Ścianki na narzędzia (2 szt.)
 10. Imadła ślusarskie (4 szt.)
 11. Zestaw narzędzi (2 szt.)
 12. Regał narzędziowy 5 szuflad
 13. LEGO Education SPIKE Essential
 14. POLYDRON Przygoda z inżynierią – zestaw klasowy
 15. Zestaw filamentów do drukarki 3D (8 szt.)
 16. Photon: Laboratorium
 17. Mikrofon kierunkowy Boya By-MM