Przy ul. Niepodległości 13 mieści się główny budynek Starostwa Powiatowego w Świdniku, w którym umiejscowione kolejno zostały:

PIĘTRO I:

Kancelaria Ogólna
Biuro Starosty
Biuro Samorządowe
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Budownictwa
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

PIĘTRO II:

Biuro Starosty
Sekretarz Powiatu
Sekretariat Starosty i Wicestarosty Świdnickiego
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
Skarbnik Powiatu
Wydział Finansowo – Budżetowy
Radcy Prawni

Wydział Infrastruktury Drogowej mieści się na Al. Lotników Polskich 1 (biurowiec) w Świdniku

WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE:

W Gminie Piaski przy ul. Lubelskiej 80 (Biurowiec) znajdują się zamiejscowe wydziały:
Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Budownictwa i Geodezji.

Dane kontaktowe do wydziałów, mapa oraz formularz kontaktowy, znajdują się w zakładce KONTAKT.