P1080012Dnia 28 września 2012 r. w Zespole Szkół w Piaskach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu
pn. „AKTYWNI W ZAWODZIE – staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego”.

 

Na uroczystość przybyli: Przedstawiciele Powiatu Świdnickiego, Dyrektorzy oraz Grono pedagogiczne szkół, które zostały objęte projektem, Przedstawiciele pracodawców współpracujących przy realizacji staży zawodowych, kadra zaangażowana w realizację projektu oraz liczna grupa uczniów.

Dnia 15 czerwca 2012 r. Powiat Świdnicki rozpoczął realizację projektu pn. „AKTYWNI W ZAWODZIE – staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu i jednocześnie wartość dofinansowania to: 2 103 406,24 zł.