Dnia 15 czerwca 2012 r. Powiat Świdnicki rozpoczął realizację projektu pn. „AKTYWNI W ZAWODZIE – staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu i jednocześnie wartość dofinansowania to: 2 103 406,24 zł.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną staże zawodowe wykraczające poza podstawę programową dla uczniów i uczennic pięciu szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego oraz doposażone zostaną pracownie/warsztaty szkolne. Staże uczniowie odbywać będą
m.in. w: Niemczech, Gdańsku, Darłówku, Chełmie, Świdniku, Trawnikach i w okolicach Piask.

Projekt jest skierowany do uczniów następujących szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego:

  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Świdniku,
  • Technikum nr 2 w Świdniku,
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piaskach,
  • Technikum w Piaskach,
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trawnikach.

Projekt przyczyni się do podwyższenia poziomu umiejętności i doświadczenia zawodowego uczniów i uczennic pięciu szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego. Projekt potrwa do końca września 2012 r.

rpo swidnik

szkoly swidnik piaski trawniki