P1080012Dnia 28 września 2012 r. w Zespole Szkół w Piaskach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca realizację projektu
pn. „AKTYWNI W ZAWODZIE – staże krajowe i zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego”.

 

Na uroczystość przybyli: Przedstawiciele Powiatu Świdnickiego, Dyrektorzy oraz Grono pedagogiczne szkół, które zostały objęte projektem, Przedstawiciele pracodawców współpracujących przy realizacji staży zawodowych, kadra zaangażowana w realizację projektu oraz liczna grupa uczniów.

 

Konferencję rozpoczęły przemówienia i podziękowania wygłoszone przez Dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach - Pana Waldemara Szałka oraz Wicestarostę Świdnickiego - Pana Zbigniewa Twaroga. Najważniejsze założenia projektu zaprezentowały Koordynator projektu - Pani Małgorzata Śliwińska i Specjalista ds. staży - Pani Danuta Sawicka. Następnie swoje relacje z przebiegu stażu przedstawili uczniowie - uczestnicy staży. Liczne zdjęcia i zabawne wspomnienia wywoływały salwy śmiechu. Najlepsze prezentacje zostały nagrodzone drobnymi upominkami. Na zakończenie spotkania wyróżnieni uczniowie otrzymali certyfikaty.

Realizacja projektu została w 100 % sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 2 mln zł. Projekt był realizowany od czerwca do września 2012 r. Wsparciem objętych zostało 185 uczniów i uczennic Zespołów Szkół w: Świdniku, Piaskach i Trawnikach, którzy uczestniczyli w stażach zawodowych u pracodawców w: Niemczech, Gdańsku, Darłówku, Chełmie, Świdniku, Lublinie, Trawnikach i w okolicach Piask. Udział w stażu umożliwił uczniom zdobycie praktycznych umiejętności przygotowujących ich do wykonywania wybranego zawodu w przyszłości. Ponadto w ramach projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt, który wzbogacił wyposażenie warsztatów szkolnych.
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z uroczystości.