Forum Inwestycyjno - Gospodarcze LUB - INVEST 2009

W dniach 18-19 czerwca 2009 r. w ramach projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazy Inwestorom" odbędzie się Forum Inwestycyjno - Gospodarcze LUB - INVEST 2009.

Partnerami projektu są: Miasto Lublin, Powiat Lubartowski, Powiat Lubelski, Powiat Łęczyński oraz Powiat Świdnicki. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejksiego Funduszu Rozowju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Celem projektu jest nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wykreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji.

Zagraniczni przedsiębiorcy wybrali dla siebie partnerów do rozmów na podstawie wcześniej przygotowanego i przesłanego katalogu firm, w którym zamieszczone zostały profile przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie LOM-u, zainteresowanych nawiązaniem międzynarodowej współpracy gospodarczej. W oparciu o nadesłane zgłoszenia opracowano indywidualne harmonogramy ponad100-u spotkań.