Polecą śladami generała Góry

W maju przyszłego roku z inicjatywy Powiatu Świdnickiego, przy współpracy z Miastem Świdnik, Gminą Rejonową Soleczniki na Litwie i świdnickim Aeroklubem odbędzie się "Rajd samolotowy Polska - Litwa im. Generała Tadeusza Góry".

Organizacja tego typu imprezy jest doskonałą formą rozszerzenia wspólpracy międzynarodowej, ale także promocji regionu, mocno związanego z polską tradycją lotniczą, której ważnym elementem jest postać generała Góry. Mieszkający od ponad 30 lat w Świdniku Tadeusz Góra, weteran m.in. Bitwy o Anglię pokonał szybowcem w 1938 rekordowy dystans 578 km z Bezmiechowej w Bieszczadach do Solecznik na Litwie. To właśnie trasę tego legendarnego przelotu odtworzą uczestnicy rajdu.

Organizatorzy planują szeroko zakrojoną akcję promocyjną imprezy m.in. przez konferencje, okolicznościowe foldery, plakaty, informacje w mediach, a także specjalną stronę internetową.

Według założeń udział w rajdzie weźmie 120 osób na pokładzie 24 samolotów.

Projekt uzyskał wysoką ocenę Zarządu Województwa Lubelskiego i został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. Kwota dofinansowania wynosi ponad 272 tys. zł co stanowi 70% wartości przedsięwzięcia. Resztę środków wygospodarują partnerzy projektu.