Wirtualny Powiat

W dniu 8 października br. w Urszulinie odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" realizowanego przez samorządy z powiatu Łęczyńskiego, Świdnickiego i Włodawskiego w ramach, którego planowane jest budowa nowoczesnej sieci szerokopasmowej oraz zapewnienie publicznego dostępu do zasobów informacyjnych, szczególnie na obszarach wiejskich zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Powstaną centrum zarządzania siecią, 19 stacji bazowych, 8 kilometrów światłowodów, 260 hotspotów, ponad 100 bezpłatnych telecentrów na obszarach wiejskich, - to wszystko powstanie dzięki realizacji WP3. Projekt swym zasięgiem obejmujący obszar 2,4 tys. km2, 350 miejscowości, 173 tys. mieszkańców dotrze do osób wykluczonych cyfrowo - gdzie ze względów technicznych dostęp do Internetu jest niemożliwy. Budżet projektu opiewa na 30 mln złotych. Jest on obecnie największym i najdroższym projektem informatycznym realizowanym w naszym województwie.

Celem konferencji było wprowadzenie w merytoryczną realizację projektu, przybliżenie zagadnień, założeń i korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia. Konferencja odbyła się z udziałem Pani Marzeny Śliz - doradcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, władz samorządowych oraz przedstawicieli z branży telekomunikacyjnej. Uczestnicy spotkania odpowiedzieli na pytanie jak środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 wpływają na rozwój sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie, przedstawili możliwości rozwoju dla operatorów lokalnych wynikające z realizacji projektu oraz wyzwania dla projektów platform regionalnych. Po wystąpieniach prelegentów rozgorzała dyskusja na temat rozwoju sieci szerokopasmowej w Polsce i Lubelszczyźnie.

rpo lubelskie

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 r.

Patroni medialni:

wp3 patroni medialni