Zapraszamy na Wirtualne Spotkania

W Cycowie i Mełgwi w dniu 19 października rozpoczął się cykl spotkań z mieszkańcami organizowany w ramach projektu pn "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III". W pobliżu szkół, urzędów oraz na targach zostanie zorganizowany punkt, w którym będziemy informować m.in o założeniach i efektach realizacji projektu.

Spotkania organizowane na terenie gmin z powiatu łęczyńskiego, świdnickiego oraz włodawskiego mają za zadanie przybliżyć lokalnej społeczności zagadnienia związane z projektem, w tym: korzyści wynikające z jego realizacji, etapy budowy sieci szerokopasmowej oraz współpracę partnerów projektu w kontekście podejmowanych działań. Oprócz przedstawienia założeń i możliwości wynikających z projektu, mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w konkursie z wiedzy informatycznej i otrzymać nagrody. Dla najmłodszych będą czekały cukierki, kolorowanki i balony. Dorośli natomiast dowiedzą się, w jaki sposób realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych w regionie, jaki jest udział Unii Europejskiej w finansowaniu projektu, czym jest Regionalny Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Spotkania potrwają do końca października (w sumie zostanie przeprowadzonych 22) i odbędą się w:

 • Włodawa-22, 26, 28, 29 październik
 • Piaski- 22 październik
 • Milejów- 23 październik
 • Łęczna- 24, 25 październik
 • Hanna- 25 październik
 • Wyryki- 26 październik
 • Świdnik- 27 październik
 • Spiczyn- 27 październik
 • Hańsk- 28 październik
 • Urszulin- 29 październik
 • Wola Uhruska - 30 październik
 • Stary Brus- 30 październik

rpo lubelskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013