trawnikiGmina TrawnikiWładze:

Wójt Gminy – Damian Daniel BajUrząd Gminy Trawniki

Urząd Gminy Trawniki
21-044 Trawniki 605
tel./fax 081 585 60 18
e-mail: trawniki@trawniki.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 9.00 -17.00
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

www.trawniki.pl

Gmina Trawniki

Gmina Trawniki zajmuje 84,16 km2 i liczy 8906 mieszkańców. Leży na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego wokół malowniczo meandrującego Wieprza, Giełczwi i Kanału Wieprz- Krzna.

Północną część gminy zajmują tereny Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego z cennym florystycznym rezerwatem przyrody „ Uroczysko Jezioro”, gdzie występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt ( m. in. żółw błotny).

Na terenie chronionym rzeka Wieprz przyjmuje wody z bocznych dopływów – lewobrzeżne: Giełczew i Stoki, oraz prawobrzeżne Białka, Mogielnica i Świnka. Rzeka Wieprz stanowi prawdziwe wyzwanie dla miłośników kajakarstwa. Wszystko to stanowi o doskonałych warunkach dla rozwoju turystyki wodnej i rekreacji.

Istotną rolę w dostępie do terenów miejskich, w tym do miejsc pracy, ogrywa dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, do której należy międzynarodowa linia kolejowa, a także droga krajowa S 12. Część ludności gminy utrzymuje się z działalności rolniczej, rzemieślniczej lub usługowej. W Trawnikach funkcjonuje Firma NICOLS POLAND Sp. z o.o., która jest istotnym ośrodkiem zatrudnienia dla części mieszkańców okolicznych miejscowości.

Gminę Trawniki tworzą miejscowości o historycznym tle. Należą do nich między innymi miejscowości Biskupice, Oleśniki, Siostrzytów i oczywiście Trawniki.

W Trawnikach – największej miejscowości gminnej - przed wielu laty nieopodal Wieprza usytuowany był dwór z okazałymi ogrodami, dziś po nim zostały jedynie odrestaurowane kordegarda i kapliczka. Zabudowania po zespole dworsko-parkowym w Trawnikach należały do rodziny Michalskich herbu Łodzia. Do tych zabytków wiedzie piękna „Aleja kasztanowców”.

Warto zobaczyć także inne zabytki z naszych pozostałych miejscowości np. okazały późnobarokowy kościół parafialny p. w. św. Stanisława Biskupa w Biskupicach wybudowany w latach 1712-1717 wraz z plebanią w miejscu, gdzie były usytuowane dwa poprzednie kościoły, z których pierwszy ulokowany został w 1444 roku. Biskupice również w okresie 1450-1869 posiadały prawa miejskie. Kolejnym zabytkiem sakralnym jest kościół z końca XVIII wieku w Dorohuczy.

Celem samorządu lokalnego jest rozwój gminy, poprawa warunków bytowych mieszkańców, dlatego też nieustannie realizowane są zadania inwestycyjne. Jednym z celów jakie gmina obrała przed laty to działania w kierunku ekologii, czystszej gleby, wody czy powietrza. Gmina skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne na projekty drogowe, termomodernizacyjne szkół i obiektów użyteczności publicznej, oświetlenie ledowe oraz odnawialne źródła energii czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przez to staramy się o uzyskanie efektów ekologicznych i ekonomicznych dla Mieszkańców.

Warte podkreślenia są także dobre warunki edukacyjne oraz do rozwijania sportu. Szkoły posiadają dobre zaplecze pracy, w tym łącznie 4 sale sportowe i 1 halę oraz dostęp do placów zabaw czy boisk przyszkolnych. W gminie użytkowane są również ogólnodostępne boiska, w tym boisko wielofunkcyjne oraz 5 boisk do gry w piłkę nożną.